استفاده از موسيقي در بيمارستانها كمك مؤثري به حفظ آرامش بيماران است


استفاده از موسيقي در محيطهاي بيمارستاني به حفظ آرامش بيماران كمك مؤثري مي‌كند.

دكتر مرتضي قدسي، روانپزشك و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفت و گو با خبرنگار سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اظهار داشت:در سالهاي گذشته سعي مي‌شد محيطهاي بيمارستاني با طراوت، معطر و خوش منظر باشد و حتي از موسيقي‌هاي دلنوازي نيز استفاده مي‌شد. قارياني جهت تلاوت قرآن در بيمارستان مشخص مي‌كردند كه اينها نشان از اهميت تاثير محيط فيزيكي بيمارستان در روحيه‌ي بيمار داشت.

وي ادامه داد: با پيدايش امكانات بيشتر و هنرهاي تزئيني و تخصصي مي‌توان شرايط بهتري را براي بيماران در محيط بيمارستاني فراهم كرد از آن جمله كاربري رنگها با استفاده از متخصصين هنر بسيار موثر است.

به گفته وي طبيعتا رنگ‌هاي مصرفي بايد آرامش بخش و شادي‌آفرين باشند و از رنگهاي محرك و تند بايد پرهيز كرد.

اين روانپزشك تناسب و هماهنگي بين رنگهاي مصرفي در بيمارستانها را داراي اهميت بسزايي دانست و با اشاره به نوعي از درمان تحت عنوان موسيقي درماني افزود: با استفاده از استادان موسيقي و نظر پزشكان مي‌توان از موسيقي نيز جهت درمان بسياري از بيماران استفاده كرد كه البته نياز به كار تخصصي دارد.

وي ادامه داد: تاثير روان بر جسم و بر عكس، موضوع شناخته شده بوده و بسيار مشخص است كه تصاوير و محيط اطراف در درون افراد تاثير بسيار داشته و حتي قادر به نهادينه شدن است.

دكتر قدسي در پايان خاطرنشان كرد: امروزه ثابت شده بسياري از توانايي‌هاي افراد در محيط مناسب مي‌يابد.