مهدکودک‌ها ممکن است منبع اصلی آرامش برای والدین شاغل باشند.
اما گاهی علائم هشداردهنده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد کودک شما باید از یک مهد کودک برداشته شود و به جای دیگری برده شود.

از جمله علائم هشداردهنده‌‌ای که نشان می‌دهد وضعیت مهدکودکی که فرزند شما به آن می‌رود، خوب نیست:

کارکنان مهد کودک به سوالات شما پاسخ نمی‌دهند یا نگرانی‌های شما را برطرف نمی‌کنند.
کارکنان به والدین اجازه نمی‌دهند که در فعالیت‌های روزمره در مهد شرکت کنند.
از فرزندانتان در مورد مشکلات در مهد کودک چیزهایی بشنوید، یا کودک شما از بودن در آنجا خوشحال به نظر نمی‌رسد.
حوداثی به طور مکرر در مهد کودک اتفاق می‌افتد که بدون توضیح باقی نمی‌ماند.
کارکنان مهد کودک به طور مکرر تغییر می‌کنند.
سایر والدین به شما در مورد مشکلاتی که با آنها مواجه شده‌اند، با شما صحبت کنند.
HealthDay News,16 June, 2008