متخصصان اطفال در مركز كودكان جان هاپكينز تاكيد كردند: تماس با ويروس‌هاي معمولي در مهد كودك‌ها، كودكان را در معرض ابتلا به بيماري مزمن ريوي قرار مي‌دهد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌اين متخصصان مي‌گويند: براي كودكاني كه زودتر از موعد به دنيا آمده‌اند، چنين خطري جدي‌تر است و آنها را در معرض ابتلا به عفونت‌هاي دستگاه تنفسي قرار مي‌دهد. با توجه به اين تهديد هم به پزشكان اطفال توصيه مي‌شود كه آن دسته از بيماراني را كه تولد زودرس داشته‌اند بيشتر تحت نظر و معاينه داشته باشند و بدون در نظر گرفتن سن، علائم بيماري ريوي را بررسي و خطراتي را كه ممكن است در مهد كودك‌ها براي اين كودكان وجود داشته باشند به والدين آنها تذكر دهند.

به گزارش مجله تايم، دكتر شارون مك گرات - مورو متخصص بيماريهاي ريوي در مركز اطفال هاپكينز در اين باره تصريح كرد: مهد كودك‌ها بستر رشد ويروس‌ها هستند و اين شرايط كودكان مستعد را در معرض خطر ابتلا به بيماريهاي بلندمدت و ناراحتي‌هاي جدي عفوني قرار مي‌دهد. اين متخصصان روي 111 كودك زير 3 سال آزمايش كرده و به اين نتايج دست يافته‌اند.

اين بررسي‌ها در مجله اطفال به چاپ رسيده است.