از وقتي آرين سه چهار ماهه بود او را به مادرم سپردم و به سر کارم برگشتم اما به محض رسيدن‌ام به خانه سعي کردم با نوازش و محبت او را در آغوش بگيرم و شير دهم. اکثر ما مادران شاغل نگران هستيم مبادا اين محدوده زماني که از بچه‌ها دوريم موجب شود فاصله‌اي بين ما بيفتد يا دلبستگي و عاطفه آنها کمتر شود اما همان روزهاي سخت پر استرس که آرين شيرخوار بود متوجه شدم، آنچه تعيين‌کننده اين ميزان دلبستگي است، به ‌هيچ‌وجه به اينکه فرزند ما به دليل شغل‌مان نزد اقوام يا مادربزرگ است، ربطي ندارد. اين موضوع به‌طور دقيق به آرامشي مربوط مي‌شود که بچه‌ها در کنار مادرشان به دست مي‌آورند....

بعضي از بچه‌ها تا مادرشان از راه مي‌رسد و با اينکه هنوز به آنها شير نداده است، آرام مي‌شوند و در آغوش مادر آرامش عجيبي مي‌گيرند. بعضي ديگر هم بي‌قرار شده و ترجيح مي‌دهند به آغوش پرستار، مادربزرگ يا مربي مهد بروند. اين عادات به‌ طور دقيق متاثر از حالت‌هاي دروني ماست.

مادرم مي‌گفت: «اگر عصبي و پرتنش هستي، اگر خستگي کار را به خانه بياوري و يا بدون آنکه متوجه باشي دچار افسردگي پس از زايمان شده و تحريک‌پذير شده‌باشي، بايد بداني بچه‌هاي شيرخوار و نوپا ترازويشان براي سنجش و درک اين مطلب قوي است. پس همواره خستگي‌ها را پشت در خانه بگذار.»

من و آرين ارتباط عاطفي خيلي خوبي داريم و من با آرامش تمام به محض ورودم مدتي را به او مي‌پردازم و بعد از آن به خودم و کارهاي خانه مي‌رسم. براي همين تا حالا به اين موضوع که او را به مهد کودک بفرستم يا خير و چه سني مناسب است، فکر نکرده بودم اما ديروز اين مطلب را از يکي از کارشناسان سلامت پرسيدم چون به هر حال با اينکه هزينه مهدکودک‌ها بالاست اما براي رشد و اجتماعي بار آمدن الزامي است.

خانم دکتر به من گفتند با وجود اينکه مهد کودک، اولين قدم ورود به جامعه است، تا پيش از سه سالگي خيلي مناسب نيست و توصيه هم نمي‌شود که بچه را پيش از سه سالگي به مهد بفرستيد. چون بچه‌هاي زير سه سال نيازمند توجه متمرکزتر در کانون خانواده هستند.

اگر به مهد کودک بروند مربي آنها بايد توجه خودش را بين همه تقسيم کند. پس تا سه سالگي بهتر است نزد مادر يا مادربزرگ پرستاري شود و از سه، چهار سالگي به مهد کودک بروند و يا با گروه هم‌سالان در مراوده باشند. اين با هم بودن آنهاست که موجب مي‌شود ارزش‌هاي اجتماعي را ياد بگيرند. مواردي مانند چه چيزي خوبه، چه چيزي بد! کدام زيباست، چه حرفي زشته؟ و در واقع شخصيت آنها ساخته شود. بهتر است در اين خصوص دوستان و خانواده‌هايي را برگزينيد که آنها هم به تربيت و سلامت بچه‌هايشان اهميت مي‌دهند.