دکتر بدري‌السادات بهرامي - مشاوره خانواده - مدرس دانشگاه
تاثير مهدکودک بر شخصيت کودک

اين، سوال خيلي از همراهان سلامت (از جمله آقاي محمدي و خانم حميدزاده) است که آيا بايد بچه‌ها را به مهد کودک بفرستند يا خير و چه سني مناسب است؟ در پاسخ به ايشان بايد عرض کنم، با وجود اينکه مهد کودک، اولين قدم ورود به جامعه است، تا پيش از سه سالگي خيلي مناسب نيست و توصيه هم نمي‌شود که بچه را پيش از سه سالگي به مهد بفرستيد. چون بچه‌هاي زير سه سال نيازمند توجه متمرکزتر در خانواده هستند. اگر به مهد کودک بروند مربي آنها بايد توجه خودش را بين همه تقسيم کند. پس تا سه سالگي بهتر است نزد مادر يا مادربزرگ پرستاري شوند مادران شاغل که نگران هستند مبادا اين محدوده زماني که از بچه‌ها دور هستند موجب شود فاصله‌اي بين آنها بيفتد يا دلبستگي و عاطفه آنها کمتر شود بايد دقت کنند، آنچه تعيين‌کننده اين ميزان دلبستگي است به‌هيچ وجه ربطي به مهدکودک رفتن يا نرفتن و اينکه فرزند شما به دليل شغل‌تان نزد اقوام يا مادربزرگ است ندارد. اين موضوع مربوط به آرامشي است که بچه‌ها در کنار مادرشان به دست مي‌آورند....


بعضي از بچه‌ها تا مادرشان از راه مي‌رسد و با اينکه هنوز به آنها شير نداده است، آرام مي‌شوند و در آغوش مادر آرامش عجيبي مي‌گيرند. بعضي ديگر هم بي‌قرار شده و ترجيح مي‌دهند به آغوش پرستار، مادربزرگ يا مربي مهد بروند. اين عادات به‌طور دقيق متاثر از حالت‌هاي دروني شماست.


اگر عصبي و پرتنش هستيد، خستگي کار را به خانه آورديد، با همسرتان درگيري داريد و يا بدون آنکه متوجه باشيد دچار افسردگي پس از زايمان و تحريک‌پذير شده‌ايد، بدانيد بچه‌هاي شيرخوار و نوپا ترازويشان براي درک اين مطلب قوي است. آنها نه ماه تمام صداي قلب شما را در استرس و در آرامش شنيده و نياز آنها به شما براي کسب آرامش است. بچه‌ها بسيار ناتوان‌اند و چون مي‌ترسند آسيب ببينند دنبال مامن آرام مي‌گردند. پس مادرها نبايد از اين موضوع مهم غافل شوند و گمان کنند به دليل مهد رفتن يا سپردن کودک‌شان به ديگري، چنين اتفاقي افتاده است.


نکته بعدي اينکه براي کمک به بچه‌ها در سنيني که شروع به کسب مهارت‌هاي اجتماعي مي‌کنند و از مادر و پدر و ديگران همانندسازي کرده تا بخش سوم شخصيت، يعني قسمت والد را بسازند بهتر است از سه، چهار سالگي به مهد کودک بروند و يا با گروه همسالان در مراوده باشند. اين با هم بودن آنهاست که موجب مي‌شود ارزش‌هاي اجتماعي را ياد بگيرند و در واقع شخصيت آنها ساخته مي‌شود. بهتر است در اين خصوص دوستان و خانواده‌هايي را برگزينيد که آنها هم به تربيت و سلامت بچه‌هايشان اهميت مي‌دهند.

هفته نامه سلامت