* ورود به مهدکودک مرحله بحراني در رشد و تکامل کودک

آماده کردن کودکان براي ورود به مهد تنها مشکل و دردسر والدين نيست . براي يک ورود موفق خانواده ، سيستم آموزشي مهد ،‌ معلم و جامعه همگي مسئول هستند .

کودک ممکن است بعد از پشت سر گذاشتن تابستان براي ورود به مهد اضطراب داشته باشد . يا شايعات زيادي درباره معلمين شنيده باشد . درباره برنامه هاي مهد اطلاع کافي نداشته باشد . و شما نيز در اين زمينه ها نگران هستيد و مي خواهيد بدانيد معلم او کيست با چه کسي همکلاس است و اينکه مي خواهيد بدانيد چطور ميتوانيد به بهترين شيوه کودکتان را براي پذيرش تغيير و تحولات آماده کنيد .

اضطراب و نگراني بچه ها را بپذيريد و او را به صحبت در آن زمينه ها تشويق کنيد . آماده گوش کردن باشيد . روي رشد جسمي فرزندتان توجه داشته باشيد . هم کلاسي ها و هم سرويسهاي او را بشناسيد .

بچه ها در مهد چيزهاي زيادي را از طريق مکاشفه و تصميم گيري ياد مي گيرند .عقايد و احساساتشان را بيان مي کنند . براي يکديگر داستان تعريف کرده و به داستانهاي يکديگر گوش مي دهند . مفاهيم رياضي را از طريق ساختن و ترکيب کردن ( خانه سازي و ... ) ياد مي گيرند و ...

* همکاري توأم والدين و مربيان مهد

بچه ها بايد در مهد احساس اهميت کنند . براي بيشتر بچه ها ورود به مهد بمنزله رويارويي با مسائل مختلفي چون ، رفت و آمد ، مربيان و دوستان جديد ، وضعيت ساختماني مهد و رويارويي با پزشک و پرستار مهد ، مدير و منشي و سرايدار مهد ميباشد . همکاري و مشارکت بين والدين و مربيان در پذيرفتن اين تغيير و تحولات در کودک بسيار حائز اهميت است .

* سئوال از مربيان

چگونه ميتوانم فرزندم را براي ورود به مهد آماده کنم ؟

فرزندم روزش را چگونه مي گذراند ؟

آيا به بچه ها فرصتي براي انتخاب فعاليتهايشان داده مي شود ؟

آيا مهارت خواندن را ياد مي گيرند ؟

* راهکارها براي والدين جهت ورود راحتتر کودک به مهد

در ورود به مهد بچه ها با هم اختلافات زيادي دارند . بعضي اجتماعي تر و بعضي خجالتي تر ند . بعضي جثه بزرگتري دارند . بعضي مي توانند بخوانند و اسمشان را بنويسند و بعضي نمي توانند و ...

يک راه کار جهت ورود آسانتر بچه به مهد اين است که قبل از شروع کلاسيک مهد بهمراه کودک بازديدي از مهد و قسمتهاي مختلف آن داشته باشيم و با برنامه هاي مهد آشنايش کنيم .

بچه ها براي ورود به مهد آماده هستند اگر بتوانند :

براحتي از والدينشان جدا شوند .

بخوبي با ديگر بچه ها بازي کرده و بهم احترام بگذارند .

به تنهايي حمام بروند .

قوانين و دستورهاي ساده را دنبال کنند .

بدون کمک معلم بتواند مشکلات ساده اي را که بين او و همکلاسهايش پيش مي آيد حل کند .

بطور مستقل کارکند حداقل براي ۵ دقيقه .

بنشيند و به داستان گوش کند حداقل براي ۱۰ دقيقه .

جمله هاي کامل را در صحبت کردن بکار برد .

راجع به کارهايي که مي توانيد با فرزندتان تقسيم کنيد ( که اين کارها در ورود کودک به مهد مؤثرند ) .

با هم آشپزي کنيد و اندازه مواد لازم را ياد بگيريد .

روي تقويم براي هر روز که مي گذرد علامت بگذاريد .

پيچ و مهره را از درون جعبه ابزار جدا کنيد .

۱۰ لغت با پسوند يکسان بگوييد .

والدين و مربيان بايد براي ورود موفق کودکان به مهد با هم مشارکت و همکاري داشته باشند .

مهم است که در روزهاي اول ورود کودک به مهد ، شما در دسترس باشيد . به آمدنتان به خانه توجه کنيد براي فرزندتان وقت بگذاريد ، تاريخ هاي مهم را يادداشت کنيد و ...

خيلي از بچه ها بعد از مهد به محل کار والدينشان مي روند ما بايد به کودک اين اجازه را بدهيم که ما را نيز به مهد ببرند و از نزديک با کارها و فعاليتهايشان آشنا شويم .

کودکان از قدرت سازگاري بالايي برخوردارند و با انتظارات و روال جديد سازش پيدا خواهند کرد . اين موفقيت در سازش ، اعتماد و اطمينان تازه اي را در او بوجود آورده و يک تصوير مثبت نسبت به خود را در او ايجاد مي کند .

خيلي مهم است براي والدين و مربيان که بدانند چه موقع و چگونه با هم همکاري کنند.

ارتباط خوب و مناسب بين ما و مربيان چه در مهد و چه بعد از مهد براي موفقيت کودک حتي در مراحل بعدي نيز ضروري و مؤثر است .