آسوشيتدپرس: دانش‌آموزان خوا‌ب‌آلود، در يادگيري مشكل دارند‌.
بر اساس‌ ‌نتايج تحقيقات دانشگاه براون آمريكا، دانش‌آموزاني كه يكي دو ساعت ديرتر و‌ ‌كمتر از حد معمول مي‌خوابند مانند بچه‌هاي مبتلا به اختلال بيش فعالي و كم‌‌توجهي،‌ ‌در يادگيري و تمركز حواس مشكل دارند و سركلاس زياد سوال مي‌كنند.
‌دانشمندان اين‌ ‌دانشگاه با تحقيق بر روي 76 كودك 6 تا 12 ساله دريافتند كه دانش‌آموزاني كه شب‌ها 8‌‌ ‌ساعت يا كمتر مي‌خوابند روزها خواب‌آلوده هستند و در يادگيري درس‌هايشان مشكل دارند‌ ‌و نمي‌توانند به خوبي تمركز كنند. ‌دكتر امين استاد دانشگاه بروان مي‌گويد: <دانش‌آموزان مدارس‌ ‌ابتدايي بايد 10 تا 11 ساعت و نوجوانان بايد 8/5 ساعت در شبانه‌روز‌ ‌بخوابند‌