در حالي كه ساعت كلاس‌هاي اكثر شهرهاي كشور يك ساعت زودتر تشكيل مي‌شود. پژوهشگران مي‌گويند، شروع زود هنگام كلاس‌هاي درس در صبح، باعث كاهش كارايي و بد‌ ‌اخلاقي كودكان و نوجوانان مي‌شود‌.
‌به گزارش پايگاه اينترنتي medlineplus.com در مطالعه‌اي كه چندي پيش بر روي كودكان 21 تا 51 ساله انجام شده‌است، نشان مي‌دهد از دست رفتن به طور متوسط‌2 ساعت خواب در شب، به دليل شروع زودهنگام كلاس‌هاي درس ميزان كارايي و توجه‌ ‌كودكان را كم مي‌كند‌.
‌هم اكنون، بيش از يك سوم كلاس‌هاي درس در مقطع دبيرستان در آمريكا در ساعت‌ 5/7 صبح ، و يا حتي زودتر آغاز به كار مي‌كنند‌.
‌همچنين ، كودكاني كه فاصله خانه آنها تا مدرسه زياد است بايد چند ساعت زودتر‌ ‌بيدار شوند تا به موقع به مدرسه برسند‌.
‌پژوهشگران مي‌گويند:< كم خوابي مزمن نه تنها با بداخلاقي و كاهش كارايي كودكان‌ ‌همراه است بلكه در نوجوانان، تمايل آنها را به سيگار كشيدن بيشتر مي‌كند‌. >
زماني كه كودك به مدرسه مي‌رود بايد ساعت زيستي بدن او با زمان‌بندي مدرسه‌ ‌سازگار شود تا زمان خواب و بيداري او با زمان مدرسه آمدن تداخل پيدا نكند. اين‌ ‌تغيير باعث مي‌شود كودك ديرتر بخوابد و ديرتر از خواب برخيزد.
در مطالعه اين پژوهشگران، الگوي خواب 06 كودك در طول فصل تابستان و فصل مدرسه‌ ‌با هم مقايسه شده است.
اين مطالعه نشان داد از دست دادن زمان خواب در شب‌هاي فصل مدرسه باعث مي‌شود‌ ‌كودكان نيم ساعت در شب‌هاي روزهاي تعطيل بيشتر بخوابند. در حالي كه در فصل تابستان‌ ‌خواب و بيداري با چرخه خواب طبيعي هر شخص سازگاري دارد‌.
‌اين مطالعه همچنين نشان داد، دانش آموزان خواب آلود در هنگام صبح بدخلق و كم‌ ‌توجه، و بعد از ظهرها بسيار هوشيار هستند. اين يافته را آموزگاران هم تاييد‌ ‌كرده‌اند.
‌نتايج اين مطالعه در نشريه آمريكايي journal pediatrics به چاپ رسيده است.