در حال‌حاضر بيش از 25 درصد از دانش‌آموزان ساليانه از مدارس ترك تحصيل مي‌كند كه اين آمار بسيار نگران كننده است و معلوم نيست سرنوشت اين دانش‌آموزان كه چندين برابر بيش از ديگران در معرض تهديد‌هاي اجتماعي هستند، چه مي‌شود.

ایلنا: رئيس انجمن‌ علمي مددكاران ايران و عضو شوراي بررسي آسيب‌هاي اجتماعي با اعلام اينكه ساليانه 25 درصد از دانش‌آموزان ترك تحصيل مي‌كنند،اظهار داشت: چالش‌هاي موجود در آموزش و پرورش و ناتواني برخي از معلمان در مدارس از علت‌هاي اصلي جدايي دانش‌آموزان از مدارس است.
مصطفي اقليما در گفت‌وگو با خبرنگار با ايلنا، با اشاره به جديدترين يافته‌هاي پژوهشي از وضعيت دانش‌آموزان در مدارس، گفت: درحال حاضر مشكلات و خلاءهاي موجود در وزارت آموزش و پرورش ناتواني تعداد زيادي از معلمان و درگيري‌هاي اقتصادي و معشيتي آنها، به روز نبودن كتاب‌هاي درسي و آموزش‌ها در مدارس و مشكلات و آسيب‌هايي كه در حال حاضر مواجه آموزش و پرورش است و اقدامي براي حل اين مسائل صورت نمي‌گيرد، براي نظام تعليم و تربيت كشور گران تمام مي‌شود.
وي با ابراز نگراني از تعداد زياد ترك تحصيل و جدايي دانش‌آموزان از محيط‌هاي آموزشي و مدارس، افزود: دانش‌آموزان در طول روز ميانگين بين 7 تا 8 ساعت در مدارس هستند و بيش‌ترين وقت مفيد خود را در مدارس مي‌گذارند، در حال حاضر براساس جديدترين يافته‌هاي پژوهشي در مدارس بيش از 25 درصد از دانش‌آموزان ساليانه از مدارس ترك تحصيل مي‌كند، كه اين آمار بسيار نگران كننده است و معلوم نيست سرنوشت اين دانش‌آموزان كه چندين برابر بيش از ديگران در معرض تهديد‌هاي اجتماعي هستند، چه مي‌شود.
اين مددكار اجتماعي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر راه‌هاي پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش بسته است، خاطرنشان كرد: پژوهشگران اجتماعي و تربيتي و روان‌شناسان در اكثر كشورهاي دنيا جز بازوان علمي و وزارت‌خانه‌هاي آموزشي هستند، اما متاسفانه اين مسئله و ميزان كمكي كه همه ساله مي‌توان از طريق اين قشر به آموزش و پرورش تزريق شود، بسيار كم و تامل برانگيز است.

خبر گزاری کار- ایلنا