دوقلوها در کلاسهای جداگانه نمره بهتر نمی گیرند!
نتایج بررسیهای محققان هلندی نشان می دهد که برای گرفتن نمره های خوب در مدرسه نیازی به جدا کردن کلاس درس دوقلوها نیست. اغلب والدین ترجیح می دهند که دوقلوهای خود را در کلاسهای مجزا قرار دهند. این والدین فکر می کنند که جداکردن دوقلوها موجب بهبود راندمان درسی و گرفتن نمره های بهتر می شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از خبرگزاری فرانسه ، این درحالی است که محققان دانشگاه “وی. یو” در آمستردام در تحقیقات نشان دادند که دوقلوها حتی اگر در کنار هم و در یک کلاس باشند می توانند نمره های خوبی کسب کنند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: “والدین باید برپایه تجربیات شخصی خود و در توافق با معلمان و یا خود دوقلوها در این مورد تصمیم گیری کنند اما هیچ داده علمی این فرضیه را تائید نمی کند که گذاشتن دوقلوها در یک کلاس به راندمان درسی آنها آسیب می رساند.”

نتایج تحقیقات این پژوهشگران نشان می دهد دوقلوهایی که در کلاسهای مجزا قرار داده می شوند با خطر آسیبهای روانی مثل افسردگی و اضطراب مواجهند.

این محققان ۸۳۹ دوقلوی همسان و هزار و ۱۶۴ دوقلوی غیرهمسان بین سنین ۳ تا ۱۲ سال را مورد بررسی قرار دادند. ۷۲ درصد از این کودکان در یک کلاس درس می خواندند، ۱۹ درصد به یک مدرسه می رفتند اما در کلاسهای مجزا بودند و ۹ درصد نیز در یک کلاس بودند اما روی صندلیهای مختلف می نشستند.

همچنین ۱۶ درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق در دوره ای از مدرسه ابتدایی خود از کلاسهای یکسان به کلاسهای مختلف و یا از کلاسهای مختلف به کلاسهای یکسان انتقال داده شده بودند.

در کنار این بررسیها فاکتورهای دیگری مثل سطح اجتماعی- اقتصادی و مشکلات رفتارهای پرخاشگرانه مورد بررسی قرار گرفت.

بچه هایی که کمتر ثروتمند بودند با احتمال بیشتری مواجه بودند که در یک کلاس قرار گیرند و احتمال جدا کردن دوقلوهایی که رفتارهای پرخاشگرانه داشتند بیشتر بود.

در پایان این تحقیقات، این پژوهشگران هیچ اثر مهمی را بر روی نمره های بچه هایی که در کلاسهای مختلف قرار داده شده بودند مشاهده نکردند.