وولوداینی احساس ناراحتی در مهبل است که اغلب بصورت درد سوزشی بدون یافته های قابل مشاهده یا بیماری عصبی قابل تشخیص تعریف می شود. شیوع آن برای تمام عمر به 15% می رسد. وولوداینی می تواند منتشر یا لوکالیزه باشد که در حالت اخیر عمدتا دهانه مهبل را گرفتار می کند. برخی موارد نظیر آمیزش یا پوشیدن لباس های تنگ می توانند سبب ایجاد درد شوند.
در هنگام ارزیابی درد مزمن مهبل ( بیش از سه ماه ) ابتدا معاینه بالینی انجام می شود و اگر یافته ای وجود داشته باشد, درمان مناسب صورت میگیرد. در غیر اینصورت آزمون سواب انجام می شود ( یعنی با سواب ناحیه مهیل لمس می شود و وجود و شدت درد مشخص می شود).

1- اگر تندرنس یا سوزش وجود نداشت باید به فکر تشخیص های دیگر بود.
2- اگر تندرنس یا سوزش وجود داشت باید کشت انجام شود و در صورت مثبت بودن درمان مناسب انجام شود. اگر کشت منفی بود , می توان از درمان های موضعی ( استروئید , لیدوکائین , کاپساسین , نیتروگلیسیرین) یا خوراکی ( ضد افسردگی های سه حلقه ای , ضد تشنج ها , بیوفیدبک , رژیم کم اگزالات به همراه کلسیم و سیترات استفاده کرد و در نهایت در صورت عدم پاسخ کار به جراحی می کشد.

منابع انگلیسی برای علاقه مندان
http://en.wikipedia.org/wiki/Vulvodynia
http://www.netdoctor.co.uk/womenshealth/vulvodynia.htm