‌ دكتر گلرخ ثريا

همه كودكان مانند يكديگر نيستند و همه كودكان همان‌هايي نيستند كه هر روز از سر و كول سرويس مدرسه آويزان هستند و بي‌خيال و بي‌پروا در اين سو و آن سوي شهر جست و خيز مي‌كنند.كودكان استثنايي> هم كودكاني هستند كه در بيشتر نوشته‌ها فراموش مي‌شوند و صحبت كردن درباره نيازهاي ويژه آنها به حكم كم جمعيت بودن، به فراموشي سپرده مي‌شود.

كودكان استثنايي كودكاني هستند كه از نظر جسماني، ذهني، عاطفي و رواني در برخورداري از امكانات گوناگون جامعه به ويژه آموزش و پرورش، به توجه ويژه‌اي نيازمند هستند.

از سوي ديگر، والدين و سرپرستان اين كودكان قطب ديگر توجه به اين كودكان را تشكيل مي‌دهند كه برنامه‌ريزي در جهت آموزش و بالا بردن آگاهي‌هاي آنها در برخورد با اين گروه از كودكان، از اهداف اصلي آموزش كودكان استثنايي به شمار مي‌رود. برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و جلسات مشاوره براي والدين، گام‌هايي موثر در جهت كمك به اين كودكان است.

والدين در اين كلاس‌ها مي‌آموزند كه ناتواني فرزندشان از هر نوع و پايه‌اي، دليلي براي نپذيرفتن اين كودكان به شمار نمي‌آيد. بزرگ‌ترين مشكل كودكان استثنايي، كاهش توانايي يادگيري است كه اين كاهش توانايي يا خود را به صورت بروز مشكلاتي در زبان آموزي و تحصيل نشان مي‌دهد و يا به شكل اختلال در توجه و حافظه بروز مي‌كند.

دلايل بسيار متفاوتي براي بروز اين ويژگي در برخي كودكان وجود دارد. از عوامل ارثي و ژنتيكي گرفته تا مصرف الكل و موادمخدر و سيگار به وسيله مادر در دوران بارداري، مسموميت، ضربه‌هاي وارده بر شكم مادر، اشعه ايكس، تولد زود هنگام و مننژيت. كودكان استثنايي در درجه اول يك كودك هستند و در درجه بعدي كودكي با عقب‌ماندگي ذهني به شمار مي‌آيند. در آموزش اين كودكان بايد تلاش كرد تا آنها بتوانند به خودآگاهي، شناخت خود و سازگاري اجتماعي برسند، بتوانند شغل مناسبي را آموخته و كسب درآمد كنند و در آينده بتوانند مسووليت‌هاي اجتماعي را برعهده بگيرند.

رسيدن به اين اهداف شايد مشكل‌تر از رسيدن به اهداف مشابه براي كودكان عادي باشد ولي دست يافتني است، فقط به تلاش بيشتر والدين و همكاري آنها با يكديگر و اولياي مدرسه در راه شكوفايي استعدادهاي آنها نياز دارد.

گام نخست در پيشرفت اين كودكان، پذيرش والدين است. هنگامي كه والدين به روشني با حقيقت رو به رو شوند و حقايق زندگي كودك خود را با تمام وجود بپذيرند، از آن پس مي‌توان از همان نقطه آغاز به سوي پرورش كودكاني توانمند و با كفايت گام برداشت.‌