محققان در يك پژوهش جديد تغييرات ژنتيكي را شناسايي كرده‌اند كه با عقب ماندگي ذهني در ارتباط است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، يك گروه از پژوهشگران بين‌المللي ادعا كرده‌اند كه موفق به كشف الگوهاي تغييرات ژنتيكي در بروز مشكل عقب ماندگي ذهني شده‌اند.

به گفته متخصصان؛ عقب ماندگي ذهني حاصل شمار زياد و مختلفي از كمبودها يا تكثيرهاي مولكول وراثتي دي ان آ است كه البته مختص به هر فرد و نادر هستند.

در پژوهش جديد محققان موفق شدند: تغييرات خاصي را در مولكول دي ان آ شناسايي كنند كه اين تغييرات عامل بروز عقب ماندگي ذهني هستند. در طول اين تحقيق، دانشمندان مولكول دي ان آ را از 150 فرد مبتلا به عقب ماندگي ذهني تهيه كرده و آن را با ژنوم‌هاي 5000 موش آزمايشگاهي كه هر كدام يك ژن منفرد معيوب داشتند، مورد مقايسه قرار دادند.

محققان دريافتند: تغييرات دي ان آ مرتبط با عقب ماندگي ذهني شامل افزايش بيش از حد انتظار ژنهايي است كه فقدان آنها در موشها همچنين روي سيستم عصبي تاثير مي‌گذارد.

در اين تحقيق پژوهشگران با بدست آوردن اطلاعات انبوهي از انسانها و موشها مجموعه نسبتا كوچكي از ژن‌ها را شناسايي كردند كه با بروز عقب ماندگي ذهني در انسانها مرتبط هستند. شناسايي اين الگوي ژنتيكي راهي مفيد و موثر در درمان يا پيشگيري از اختلالات شديد رواني همچون شيزوفرني ايجاد خواهد كرد.