مهر: عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي از افزايش کودکان کم‌توان ذهني طي دهه‌هاي اخير در جهان و ايران خبر داد و گفت: «ارتقاي سطح بهداشت در نگهداري از نوزادان در هنگام تولد موجب افزايش تعداد کم‌توانان ذهني شده است.» عباس داورمنش در تشريح اين خبر افزود: «در گذشته مادران زايمان‌هاي متعددي داشتند و تعدادي از اين نوزادان سقط يا در روزهاي تولد فوت مي‌شدند اما هم اکنون بهداشت مادر و کودک بالا رفته و کودک کم‌توان ذهني به‌رغم ضعف جسماني که دارد زنده مي‌ماند و در بزرگسالي معلوليتش نمايان مي‌شود.» متخصص مدارس استثنايي و روان‌شناس کودک و نوجوان اظهار کرد: «آمار اين افراد در همه جاي دنيا تخميني است، به طوري که طبق اعلام مرکز توان‌بخشي آمريکا 3 درصد از جمعيت اين کشور را کم‌توانان ذهني تشکيل مي‌دهند و در اروپا اين رقم تا دو درصد تخمين زده مي‌شود.» عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي آمار کودکان کم‌توان ذهني در آسيا را محدود به آمار اعلام شده در ژاپن دانست و گفت: «دو درصد از جمعيت ژاپن را معلولان و کم توانان ذهني تشکيل مي‌دهند.» گفتني است، بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان بهزيستي، در ايران بيش از يک ميليون و 500 هزار نفر به عنوان معلول شناسايي شده‌اند.