ون‌های مناسب‌سازی شده معلولان، سرویس مدرسه شده‌اند!

رییس جامعه معلول ایران گفت: هیچ آینده امیدبخشی را نمی‌توان در دراز مدت برای ساماندهی ایاب و ذهاب معلولان متصور شد و سیستم حمل و نقل معلولان در کشور به کلی مرده است.

علی همت محمودنژاد اظهار کرد: هیچ نوع سیستم حمل و نقلی منظم و سامان‌یافته‌ای برای ارائه سرویس به معلولان همچون دیگر کشورها وجود ندارد و ون‌های مناسب‌سازی شده نیز تغییر کاربری داده و به عنوان سرویس مدارس و ... فعالیت می‌کنند.

وی افزود: تا پیش از تغییر سامانه حمل و نقلی معلولان و متوقف کردن فعالیت شرکت‌های حمل و نقلی ارائه‌کننده خدمات به معلولان، 32 هزار معلول در سطح شهر تهران از خدمات ایاب و ذهاب معلولان استفاده می‌کردند که این تعداد ماهانه به کمتر از 4000 معلول کاهش یافته است.

رییس جامعه معلولان ایران در ادامه گفت: در حالی که کمک هزینه ایاب و ذهاب به صورت نقدی به این 4000 معلول پرداخت می‌شود، آنها این کمک هزینه را صرف مخارج دیگر زندگی خود می‌کنند.

محمودنژاد در ادامه با اشاره به فعالیت 120 دستگاه ون مناسب‌سازی شده ویژه معلولان در شرکت‌های حمل و نقل معلولان، گفت: این رقم در حال حاضر به کمتر از 15 دستگاه رسیده است و در حال حاضر حتی یک شرکت یا پایانه ویژه ارائه خدمات به معلولان وجود ندارد.

وی در ادامه با انتقاد از همفکری نکردن مسوولان ذیربط با «ngo»ها، گفت: علی‌رغم قول‌های مساعد به منظور ایجاد ترمینال ویژه معلولان، این امر محقق نشد و مشخص نیست ون‌های مناسب‌سازی و واگذار شده در حال حاضر مشغول چه فعالیتی هستند؟

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان همچنین با انتقاد از اختصاص دیرهنگام بودجه صندوق درمان معلولان سازمان بهزیستی، عنوان کرد: تا پیش از این، این سازمان با بیمه تکمیلی قرارداد بسته بود که هم سقف خدمات و هم اختصاص دیرهنگام آن مورد انتقاد معلولان بود.

محمودنژاد در ادامه اظهار امیدواری کرد: صندوق درمان بهزیستی مطابق با وعده‌های داده شده بتواند گره از مشکلات درمان معلولان باز کند.