تلاش جهانی،برای احقاق حقوق معلولان

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی افراد معلول 3 دسامبر 2012 برابر با 13 آذرماه جاری خواستارتلاش همه مردم جهان شد تا افراد دارای معلولیت از حقوق خود بهره و از توان بالقوه عظیم خود حد اکثر استفاده را ببرند.

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

بازی های پارالمپیک امسال یادآورتوان بالقوه بسیارزیاد افراد دارای معلولیت برای بلند پروازی و الهام بخشی بود. دختری خطاب به قهرمان برنده گردن آویز طلای پارالمپیک نوشت: "همانگونه که شاهد بودم شما چگونه برمشکلات زندگی غلبه می کردید، به پیروزی های جدیدی می رسیدید وقله های ورزش را فتح می کردید، از شما الهام و نیرومی گرفتم".

افراد معلول اثری مثبت و قوی بر جامعه دارند و اگر موانع ازسرراه مشارکت آنان برداشته شود، همکاری معلولان حتی می تواند بیشترنیز باشد. با وجود بیش از یک میلیارد معلول در جهان امروزاهمیت این امرازهر زمان دیگر بیشترنیزمی شود.

هنرمند اسطوره ای آقای استیو واندرپیام آور صلح ملل متحد اینجانب، با توجه با این مسئله، تجلی روح خدمت به دیگران است. ایشان امسال بعد از برگزاری کنسرتی تماشایی به مناسبت روز ملل متحد در مقر سازمان ملل گفت: من حتی نتوانسته ام ذره کوچکی از آنچه می خواستم در راه بهبودی جهان برای ملل متحد یا از طریق این سازمان انجام دهم.

چالش ما ارائه دسترسی برابر برای همه مردم است یعنی آنچه به آن نیاز دارند و لایق آن هستند. در نهایت، دسترسی برابر، جهانی بهتر برای همه مردم به وجود می آورد. همان گونه که مذاکره کنندگان در اجلاس امسال کنفرانس ملل متحد برای توسعه پایدار باعنوان "ریو + 20" توافق کردند، دسترسی برابر برای دستیابی به آینده ای که می خواهیم ضروری است.

باید تلاش نماییم تا با یکدیگر به اهداف کنوانسیون ملل متحد در باره حقوق افراد معلول دست یابیم یعنی حذف تبعیض و محرومیت، همچنین ایجاد جوامعی که برای تنوع و تکثرارزش قائلند.

به منظورکاهش شکاف بین تعهدات پرمعنا و اقدامات انجام نشده، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال آینده اجلاسی درسطح عالی در باره "معلولیت و توسعه" برگزار می نماید. این گردهمایی در زمانی برگزار خواهد شد که جامعه بین المللی تلاش خواهد کرد تا دستور کار توسعه برای سال های بعد از 2015 مهیا نماید که فرصتی خواهد بود تا حقوق ، نگرانی ها و همکاری های معلولان به گونه ای کامل درکانون توجه قرار گیرند.

امسال روز بین المللی افراد معلول با آغازرسمی آماده سازی اجلاس عالیرتبه مذکور مصادف خواهد بود. اجازه دهید این روز را به بهترین وجه گرامی داشته وتلاش نماییم افراد دارای معلولیت از حقوق خود بهره و از توان بالقوه عظیم خود حد اکثر استفاده را ببرند.