یک آسیب شناس اجتماعی گفت: حرمت‌های اجتماعی در جامعه فرو ریخته و بسترهای لازم برای وقوع نا امنی وجود دارد.

ابراهیم قرایی‌مقدم، در گفت‌وگو با برنا، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: وقایع اخیری که در جامعه در حوزه قتل و جرایم کیفری رخ داده است، از نوع پدیده هایی است که در بحث جامعه شناسی به مجموعه ای از عوامل برمی گردد.

وی در ادامه درباره عواملی که در بوجود آمدن این گونه پدیده های اجتماعی دخالت دارند، گفت: شرایط اقتصادی، بیکاری، شکاف طبقاتی، ناامیدی شغلی در جوانان،عقب افتادن ازدواج، نابسامانی های خانواده، تورم، بحران اقتصادی، بحران های اجتماعی، فروریختگی هنجارها و معنویات، کمرنگ شدن اخلاقیات در جامعه، بی هویتی افراد و برخی مسایل سیاسی در حال حاضر گریبان مردم جامعه بویژه جوانان را گرفته است.

این جامعه شناس در ادامه با اشاره به این مطلب که حرمت های اجتماعی در جامعه کنونی فروریخته است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر افراد دیگر ترسی از شناخته شدن از جنبه ناهنجاری های اجتماعی و یا به زندان افتادن ندارند و قبح اینگونه مسایل ریخته است. بر این اساس، این پدیده به نظر جامعه شناسی روبه تنویر خواهد رفت.

به گفته قرایی‌مقدم، با وضع موجود و با وجود مساعد بودن همه زمینه هایی که می تواند به نوعی به ایجاد ناهنجاری در جامعه کمک کند این پدیده روزبه روز روبه افزایش خواهد یافت و ناامنی در جامعه به طور قطع گسترش می یابد.

وی در ادامه درباره نقش پلیس و نیروی انتظامی در ایجاد امنیت اجتماعی گفت: به لحاظ جامعه شناسی زمانی که همه زمینه های اجتماعی برای وقوع جرم مساعد باشد، نه پلیس و نه قوه قضاییه نخواهد توانست در مقابل پدیده ناامنی بایستد. همانگونه که امروز مشاهده می کنیم پلیس زمانی به میدان می آید که جرم واقع شده است و این امر به طور قطع برای مقابله با جرایم مؤثر نخواهد بود.

قرایی مقدم با اشاره به وجود خلا قانونی در جامعه در این باره گفت: در صورتی که قوانین با جدیت پا به میدان بگذارد و زمینه ها برای زندگی مساعد اجتماعی فراهم شود، به طور قطع خواهیم توانست از میزان اینگونه جرایم بکاهیم.

این جامعه شناس در پایان اظهار داشت: در صورتی که شرایط اقتصادی افراد بویژه معضل بیکاری در جامعه مرتفع شود، به تدریج موانع دیگر در مسیر ناامنی بوجود آمده نیز مرتفع می شود.