نگاه کارشناس اجتماعي/ مرتضي طلايي/رييس کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران
چـرا خـشـن‌تـر شـده‌ايـم؟

هرچه مشكلات و مسايل زندگي پيچيده‌تر مي‌شود، قدرت انسان براي مقابله با مشكلات كمتر مي‌شود و در اين كشمكش گاهي اتفاقات ناهنجاري رخ مي‌دهد كه قتل يكي از آنهاست...

با نگاه كارشناسانه به پديده شوم قتل به اين نتيجه مي?رسيم که هميشه ميان جرايم خشن و بيکاري، تورم، مشكلات عاطفي و مهم‌تر از همه نبود ايمان قوي رابطه تنگاتنگي وجود دارد. در ميان احاديث رهبران ديني ما سخنان ارزنده‌اي وجود دارد كه با جامعه امروزي همخواني فراواني دارد. امير مومنان مي‌فرمايد: «از دري كه فقر وارد شود از در ديگر ايمان بيرون مي‌رود.» متاسفانه جامعه امروز ما كه به جامعه‌اي خشن با مردمي كم‌تحمل تبديل شده است، نمايانگر اين واقعيت است كه ايمان آنگونه كه انتظار مي‌رود در ميان مردم ديده نمي‌شود. جدا از ايمان يكي از موارد بسيار مهمي كه با پديده وقوع جرم به‌خصوص قتل، رابطه تنگاتنگي دارد مساله بيكاري و فقر مالي است. كمتر ديده مي‌شود قاتلان جزو افراد تحصيلكرده و شاغل باشند. نگاهي به پرونده كساني كه خواسته يا ناخواسته مرتكب قتل شده‌اند، نشانگر اين واقعيت تلخ است كه بسياري از آنها را افرادي با موقعيت مالي و اجتماعي نامناسب تشكيل مي‌دهند كه براي امرارمعاش خود به راهكارهاي غيراخلاقي و غيرقانوني متوسل مي‌شوند بنابراين به صراحت مي‌توان ميان فقر، بيکاري و افزايش جرم و خشونت در کشور رابطه‌اي مستقيم ايجاد كرد.
خشونت هيچ زماني ذاتي يا ارثي نبوده بلكه شرايط يك جامعه مي‌تواند شهروندان آن را انسان‌هاي صبور و مقاوم در برابر مشكلات يا افرادي پرخاشگر و مجرم تربيت كند. سرمنشأ وقوع يك قتل، خشم است. عوامل بسياري دست‌به‌دست هم مي‌دهند تا يك خشم شعله‌ور شود و شخص نتواند خود را به‌راحتي كنترل كند، نزاع، شرارت، طلاق، اعتياد، مسايل اقتصادي، بيكاري و نبود مهارت‌هاي زندگي و توانمندسازي خانواده براي مقابله با مشكلات از جمله عواملي است كه مي‌تواند يك خشم ساده را به قتل تبديل كند.در حال حاضر معنويت در جامعه دچار نوعي توقف شده و مشكلات اقتصادي فشار سنگيني را بر مردم وارد مي‌كند بنابراين اگر خواستار جامعه‌اي سالم با ناهنجاري‌هايي كم هستيم بايد تمام مواردي كه باعث مي‌شود، خشونت در كشور ريشه‌دار شود را برطرف و شرايط يك زندگي سالم دور از خشونت را براي مردم فراهم كنيم. كمك به مسايل اقتصادي، بالا بردن آستانه تحمل مردم در برابر فشارهاي ناشي از تورم، ايجاد محيط‌هاي شاد و برنامه‌هاي مفرح و همچنين بالا بردن انگيزه زندگي در ميان مردم، مي‌تواند آمار جرم و خشونت را در كشور پايين بياورد.