پيرزن 80 ساله باردار شد

يك پيرزن 80 ساله تونسي كه به دليل بيماري به بيمارستان محلي سيدي بوزيد مراجعه كرده بود با كمال تعجب فهميد كه چهار ماهه باردار است.

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از جپيك، اين زن 80 ساله مدتي بود كه احساس بيماري كرده و حال تهوع به او دست مي داد. وي به بيمارستان سيدي بوزيد رفت و پزشكان پس از معاينه به پيرزن گفتند كه چهار ماهه باردار است.

مادر 80 ساله به پزشكان اصرار كرد كه به دليل مشكلاتي كه بارداري و زايمان براي او و همسر 81 ساله اش به بار مي آورد، وي را مورد سقط جنين قرار دهند.

اما پزشكان به دليل كه عمر جنين چهار ماهه است از پذيرفتن درخواست سقط جنين پيرزن خودداري كرده و براي او زايماني خوب و تولد فرزندي سالم را آرزو كردند.

http://www.tabnak.ir/fa/news/267423/...1-%D8%B4%D8%AF