متخصصان زنان و زايمان در اروپا ادعا كردند به زودي مي‌توان براي درمان ناباروري يك نوبت تزريق هورموني را جايگزين چندين نوبت تزريق روزانه دوز بالايي از هورمون‌ها در روش ivf كرد.

به گزارش سرويس «سلامت» ايسنا، به طور معمول زناني كه تحت درمان ناباروري قرار مي‌گيرند ناچار هستند چندين بار در روز دوز مشخصي از داروهاي هورموني را تزريق كنند تا فعاليت تخمدان‌هاي آنها بهبود پيدا كند درحالي‌ كه اين روش گاهي اوقات نيز دشوار و ناراحت‌كننده است اما اخيرا گروهي از متخصصان اروپايي با بازبيني مطالعات قبلي به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌توان يك نوبت تزريق با تاثير بلندمدت را جايگزين روش فعلي كرد به طوري كه همان تاثير را بر جاي بگذارد.

به نوشته روزنامه سان، اين متخصصان با بررسي و تجزيه و تحليل چهار مطالعه قبلي با حضور 2300 زن كه با مشكل ناباروري مواجه بودند دريافتند اين زنان مي‌توانند فقط با تزريق يك نوبت هورمون تحريك‌ كننده فوليكول (fsh) باردار شوند و در عين حال هيچ مشكل بيشتري نيز نداشته باشند.

دكتر ژان كريمر از متخصصان مركز پزشكي نيجمگن در دانشگاه هنري راد بود در اين باره متذكر شد: تزريق يك نوبتي اين هورمون جايگزيني مناسب و ايمن براي تزريق هر روزه است. اين شيوه هر چند در اروپا استفاده مي‌شود اما در امريكا هنوز كاربرد ندارد چون از سوي سازمان غذا و داروي اين كشور تاييد نشده است.