پزشكان ادعا كردند آنتي بادي‌هايي كه موجب بروز بيماري در سيستم ايمني خودكار بدن مي‌شوند با ايجاد ناباروري در زنان مرتبط هستند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، يك تيم بين‌المللي از كارشناسان به سرپرستي پزشكاني از دانشگاه غرب استراليا دريافته‌اند آنتي بادي‌هاي مرتبط با جزء zp3 (گليكو پروتئين زونا پلوسيدا 3) به شدت فوليكول‌هاي موجود در تخمدان را مصرف مي‌كنند و در نتيجه موجب ناباروري كامل در موش‌هاي آزمايشگاهي مي‌شوند.

Zp3 در واقع يك بخش حياتي از فوليكول‌هاي تخمدان بوده و وجود آن براي رشد كامل فوليكول‌ها و ايجاد توان باروري در آنها بسيار حائز اهميت است.

به گزارش سايت اينترنتي فيزورگ، متخصصان در اين آزمايشات متوجه شدند حضور اين نوع آنتي بادي‌هاي مرتبط با zp3 در بدن موش‌ها موجب كاهش توان باروري ظرف 14 روز و ناباروري كامل پس از 21 روز مي‌شود. در آزمايشات بعدي اين يافته در نمونه‌هاي آزمايشگاهي انساني مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.