موارد مصرف‌: اسيد ساليسيليك‌ براي‌درمان‌ موضعي‌ اختلالات‌ هيپركراتوتيك‌پوست‌، عفونتهاي‌ قارچي‌ پوست‌ بويژه‌تينه‌آ و آكنه‌ ولگاريس‌، التهابات‌ سبوره‌اي‌پوست‌ سر و همچنين‌ درمان‌ پسوريازيس‌بكار مي‌رود.مكانيسم‌ اثر: اسيد ساليسيليك‌ از طريق‌ حل‌كردن‌ ماده‌ چسباننده‌ بين‌ سلولي‌ كه‌پوسته‌ها را در لايه‌ شاخي‌ به‌ هم‌ متصل‌مي‌كند پوسته‌ ريزي‌ را تسريع‌ و در نتيجه‌باعث‌ سست‌ شدن‌ كراتين‌ مي‌شود. اين‌ اثركراتوليتيك‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌ يك‌ اثرضد قارچي‌ نيز شود. اسيد ساليسيليك‌داراي‌ اثر ضد عفوني‌ كننده‌ خفيف‌ نيزمي‌باشد.هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود ديابت‌ يابيماري‌ عروق‌ محيطي‌ التهاب‌، تحريك‌ ياعفونت‌ پوست‌ بايد با احتياط فراوان‌ تجويزشود.

2 ـ از استعمال‌ دارو روي‌ پوست‌ برهنه‌ ياملتهب‌ اجتناب‌ گردد.

3 ـ در صورت‌ درمان‌ نواحي‌ وسيعي‌ ازبدن‌ با دارو، خطر بروز مسموميت‌ باساليسيلاتها وجود دارد.

4 ـ از مصرف‌ دارو در بارداري‌ و كودكان‌زير 5 سال‌ سن‌ اجتناب‌ شود.عوارض‌ جانبي‌: تحريكات‌ متوسط تا شديدپوست‌ كه‌ قبل‌ از درمان‌ وجود نداشته‌اند وزخم‌ يا سائيدگي‌ پوست‌ بويژه‌ متعاقب‌مصرف‌ فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ غلظت‌ بالايي‌از اسيدساليسيليك‌، و واكنش‌هاي‌حساسيت‌ بيش‌ از حد از عوارض‌ اين‌ داروهستند.تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌صابونهاي‌ ساينده‌ طبي‌ يا پاك‌ كننده‌، سايرتركيبات‌ موضعي‌ ضد آكنه‌، تركيبات‌حاوي‌ الكل‌، صابون‌ها با اثر خشك‌ كنندگي‌قوي‌، ايزوترتينوئين‌، تركيبات‌ حاوي‌عوامل‌ پوسته‌ ريز موضعي‌ مثل‌ بنزوئيل‌پراكسيد، رزورسينول‌، سولفور ياترتينوئين‌ با اسيد ساليسيليك‌، ممكن‌ است‌موجب‌ بروز اثر تجمعي‌ تحريكي‌ يا خشك‌كننده‌ شده‌ و پوست‌ را بيش‌ از حد تحريك‌نمايد.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از تماس‌ دارو باچشم‌ها و ساير غشاهاي‌ مخاطي‌ بايداجتناب‌ گردد. در صورت‌ تماس‌، فوراموضع‌ به‌ مدت‌ 15 دقيقه‌ با آب‌ شستشوداده‌ شود.

2 ـ در صورت‌ تماس‌ دستها با فرآورده‌،دستها بلافاصله‌ بايد شسته‌ شوند مگراينكه‌ تحت‌ درمان‌ باشند.

3 ـ دارو روي‌ صورت‌، نواحي‌ تناسلي‌،بيني‌ يا زگيل‌ دهاني‌، زگيلهاي‌

مودار و خالهاي‌ مادرزادي‌ بكار برده‌نشود.

مقدار مصرف‌: به‌ عنوان‌ سوزاننده‌ وكراتوليتيك‌ موضعي‌، هر روز يا يك‌ روزدر ميان‌ محلول‌ 12-50% روي‌ پوست‌استعمال‌ مي‌شود. براي‌ درمان‌ زگيل‌هامحلول‌ موضعي‌ 27ـ5% يك‌ يا دو بار درروز روي‌ پوست‌ بكار مي‌رود. براي‌ درمان‌ميخچه‌ها و پينه‌ها محلول‌ موضعي‌27ـ12% يك‌ يا دو بار در روز روي‌ پوست‌استعمال‌ مي‌شود. براي‌ درمان‌ موضعي‌آكنه‌ محلول‌ موضعي‌ 0/5-2% تا حد سه‌ باردر روز روي‌ پوست‌ بكار مي‌رود.اشكال‌ دارويي‌:

Topical Solution : Salicylic Acid 16.7%+ Lactic Acid 16.7% + Collodion qs to100%