مركز بهداشت جنوب تهران نسبت به افزايش مسموميت ناشي از مواد مخدر در كودكان هشدار داد.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، مركز بهداشت جنوب تهران در اطلاعيه‌اي با اشاره به افزايش تعداد اطفال بستري شده به علت مسموميت‌هاي ايجاد شده به علت مصرف سهوي و يا عمدي مواد مخدر به خصوص ترياك و مشتقات آن هشدار داد.

مركز بهداشت جنوب تهران در اين اطلاعيه با ابراز نگراني از مصرف اين مواد به عنوان تسكين‌دهنده و درمان‌كننده درد، به والدين توصيه كرد: تحت هيچ شرايطي جهت تسكين درد فرزندان، از مواد مخدر به خصوص ترياك استفاده نكنند.

گفتني است: اين موارد علاوه بر هزينه اشغال تخت در بيمارستانها و افزايش هزينه خانواده‌ها جهت درمان اطفال، سبب به خطر افتادن جان مسمومين نيز شده است.