مدير مرکز درد بيمارستان سينا با هشدار نسبت به اعتيادبار بودن مصرف موادمخدر براي کنترل درد، گفت: در بسياري از موارد شاهد بيماراني هستيم که براي كاهش درد از موادمخدر استفاده مي‌كنند اما از آنجا که دردشان از نوع پاسخ‌دهنده به داروهاي حاوي مخدر نبوده، استفاده از اين مواد نه تنها در کاهش دردشان موثر نيست، بلکه موجب اعتياد آنها نيز مي‌شود.
دکتر مهدي پناه خواهي، فلوشيپ درد و درمان‌هاي مداخله‌اي درد، در گفت‌وگو با ايسنا، ادامه داد: مصرف موادمخدر گروهي از دردهاي عضلاني استخواني، يبوست، تهوع، استفراغ، خارش و عوارض ديگري را نيز دامن‌گير اين افراد مي‌كند .

وي تاکيد کرد: مبتلايان به درد مزمن به صورت خودسرانه به روش‌هاي غيرعلمي و غيرمعمول تن درندهند و بلکه به پزشکاني که در زمينه درد کار مي‌کنند و متخصص اين مقوله هستند، مراجعه نمايند.

اين فلوشيپ درد در ادامه از بيمارستان‌هاي حضرت رسول، مسيح دانشوري، لبافي نژاد، امام حسين(ع) و سينا به عنوان بيمارستان‌هاي داراي مراکز درد در تهران نام برد.