هشدار درباره تجویز داروهای كدئین دار به كودكان
از داروهای ضد درد حاوی كدئین برای كاهش درد در كودكان بویژه پس از جراحی خودداری كنید .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، شواهد نشان می دهد مصرف داروهای حاوی كدئین حتی به میزان كم در كودكان ممكن است به مرگ آنان بیانجامد .

بر اساس بررسی ها ، برخی كودكان ژن خاصی دارند كه كدئین را با سرعت بسیار زیاد ، به مشتقات آن تبدیل می كند و این مواد موجب مرگ آنان می شود.

بررسی ها پیشتر نیز نشان داده است حتی در مادرانی كه داروهای حاوی كدئین می خورند ، این ماده در شیر آنان ترشح می شود و با ورود به بدن شیرخوار ممكن است جان وی را به خطر اندازد