متخصصان مي‌گويند؛ مصرف مسكن ايبوبروفن خطر مرگ و مير را در سالمندان كاهش مي‌دهد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين تحقيق حاكيست؛ مصرف مسكن‌هاي معمولي و گروه داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي خطر بروز حملات قلبي را در سالمندان افزايش نمي‌دهند.اين در حالي است كه در تحقيقات گذشته، پژوهشگران ادعا كرده بودند؛ مصرف اين قبيل داروها براي سالمندان خطرناك است.

در پژوهش جديد متخصصان حتي دريافته‌اند كه مصرف اين داروهاي مسكن با كاهش خطر مرگ و مير در سالمندان ارتباط دارد اما علت اين اثرگذاري مثبت هنوز شناخته نشده است.

به گزارش اسكاتزمن، اين پژوهش حاصل مطالعه روي سوابق پزشكي350 هزار سالمند استراليايي است.

با وجود دستيابي به اين نتايج مثبت محققان توصيه مي‌كنند؛ مردم نبايد از داروهاي مسكن مگر در مواقع ضروري استفاده كنند.

اين تحقيق كه به طور ويژه روي ايبوبروفن انجام گرفته در مجله انگليسي فارماكولوژي باليني منتشر شده است.