به گفته محققان اروپايي، به نظر مي‌رسد تهيه داروي درمان ميگرن "زولمي‌تريپتان" (‪ (zolmitriptan‬بصورت افشانه بيني، درمان بي‌خطر و موثري براي سردردهاي حاد خوشه‌اي باشد.

دكتر "پيتر جي.گودزباي" به سرويس خبرهاي بهداشتي رويترز در نيويورك گفت اين مطالعه نشان مي‌دهد كه زولمي‌تريپتان بيني گزينه موثر ديگري را را براي درمان سردردهاي شديد خوشه‌اي فراهم مي‌كند.

دكتر گودزباي از "بيمارستان ملي نورولوژي و نروسرجري" در لندن و همكارانش در گزارش خود كه در مجله "آرشيو نورولوژي" چاپ شده است، متذكر مي‌شوند كه سر درد خوشه‌اي "دردناكترين شكل سردرد ابتدايي است كه نوعا با حملات معمولا غيرقابل تحمل درد در يك طرف سر كه ‪ ۱۵‬تا‪ ۱۸۰‬دقيقه طول مي‌كشد، مشخص مي‌شود."
مشخص شده است كه مصرف خوراكي زولمي‌تريپتان درمان موثري براي سردردهاي ميگرني است و طبق يك مدرك مقدماتي فورمول جديد اين دارو كه از طريق مخاط بيني جذب مي‌شود، ممكن است براي درمان سردردهاي خوشه‌اي مفيد باشد.