سنگین شدن سر دل یکی از مشکلات شایع مصرف آسپیرین است. علتش مشخص نیست.

اگر توصیه شده که حتما آسپیرین مصرف کنید و در عین حال از این مشکل هم رنج می برید و تداوم دارد بهتر است
به توصیه های عمومی پزشک متخصص گوارش در باره نحوه برخورد با مشکل سنگین شدن سر دل توجه کنید
اگر سر دل‌تان سنگين است، بخوانيد!
http://forum.iransalamat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C-851/

اگر همچنان این مشکل وجود دارد بهتر هست با پزشک تجویز کننده آسپیرین و یا یک پزشک داخلی مشورت کنید

منابع انگلیسی برای علاقه مندان
Aspirin-Induced Dyspepsia and Altered Visceral Sensation
http://gastroenterology.jwatch.org/c...ong/2003/114/4
Medications or Substances causing Dyspepsia
http://www.wrongdiagnosis.com/sympto...de-effects.htm
Evaluation and Management of Dyspepsia
http://www.aafp.org/afp/991015ap/1773.html