مطالعه جديد نشان مي‌دهد: مصرف روزانه آسپرين مي‌تواند از بروز سرطان در افراد مبتلا به بي‌نظمي‌هاي ژنتيکي که احتمال خطر توسعه بيماري در آنها را افزايش مي‌دهند، جلوگيري کند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا- واحد علوم پزشکي ايران، در اين خصوص محققان اعلام کردند تحقيقات بيشتري در اين زمينه براي اثبات اين موضوع نياز است و اين البته در حاليست که نتايج مزاياي آسپرين در بعضي افراد تا چندين سال بعد از مصرف مشاهده مي شوند.

براساس اين گزارش رويترز، محققان اعلام کردند: در اين مطالعه ممکن است يک راه ساده در خصوص کنترل سلول‌هاي بنيادي که موجب رشد تومور مي شوند، کشف شده باشد.

براين اساس، آسپرين ممکن است اثري روي بقاي سلول‌هاي بنيادي در روده داشته باشد.

در اين تحقيق يک هزار و 71 نفر داراي سندرم لينچ - يک شرايط ارثي است- که موجب ابتلاي افراد به بعضي سرطان‌ها به ويژه سرطان روده مي شود را به وسيله دادن مقداري آسپرين و مقداري دارونما به آنها مورد مطالعه قرار دادند كه بعد از 4 سال مشخص شد: افراد مصرف کننده آسپرين نسبت به سايرين کمتر به سرطان روده مبتلا شدند.