نگاه متخصص سم‌شناسي/ دكتر شاهين شادنيا/عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دبير انجمن سم‌شناسي و مسموميت ايران
اسـتـفـاده از چـنـيـن دسـتـگاهـي را تـوصـيـه نـمـي‌کـنـم

نحوه كار اين دستگاه با توجه به گفته مشاور پزشكي آن، همانند دستگاه دياليز است. در دستگاه دياليز يك غشاي نيمه‌تراوا داريم كه يك طرف آن خون قرار دارد و طرف ديگر آن محلولي است كه غلظتش مشابه خون است...

در بيماران كليوي به دليل عدم عملكرد مناسب كليه، مواد سمي در بدن جمع مي‌شوند و دستگاه دياليز مواد سمي را با عبور از غشاي نيمه‌تراوا از خون خارج و وارد دستگاه مي‌كند. با اين اوصاف،‌ از نظر علمي نمي‌توان پوست كف پا را به عنوان غشاي نيمه‌تراوا در نظر گرفت و سموم بدن را از اين طريق دفع كرد. در واقع، پوست چنين خاصيتي ندارد و چنين روش درماني در هيچ منبع علمي به اثبات نرسيده است. بسيار ديده شده گياه‌درماني در كنار ساير درمان‌هاي پزشكي به عنوان درمان كمكي مورد توجه است ولي در مورد عملكرد اين دستگاه در هيچ كتب سم‌شناسي حتي براي درمان كمكي مسموميت با فلزات سنگين، گزارشي بيان نشده است بنابراين استفاده از آن توصيه نمي‌شود. درست است زماني كه اسيدلاكتيك در بدن جمع مي‌شود، فرد دچار خستگي و درد عضلاني مي‌شود ولي اين دستگاه نمي‌تواند سموم يا اسيدهاي مضر را از طريق كف پا دفع كند و دردهاي عضلاني را بهبود ببخشد. در مجموع مي‌توان گفت اين روش براي درمان مسموميت با سموم و براي خارج كردن سموم و حتي كمك به درمان تاييد شده نيست.

پايگاه اطلاع رسانی سلامت ايرانيان : اسـتـفـاده از چـنـيـن دسـتـگاهـي را تـوصـيـه نـمـي‌کـنـم