دکتر فاطمه خالقي
رابطه مشکلات جنسي و اعتياد نوجوانان

در حالي که مردم، علت اصلي اعتياد نوجوانان را دوست ناباب مي‌دانند کارشناسان معتقدند يکي از مهم‌ترين عوامل ترغيب افراد به مصرف موادمخدر، عدم ارضاي جنسي است. اين کارشناسان حتي تا 70 درصد شروع به استفاده از موادمخدر را به اين دليل مي‌‌دانند...

اما برخي ديگر اين آمار را غيرواقعي مي‌دانند. همه کارشناسان روي اين نکته اتفاق‌نظر دارند که عدم‌ارضاي جنسي، عامل حداقل يک‌سوم موارد اعتياد است.

بسياري از مرداني که از انزال زودرس رنج مي‌برند، با توصيه دوستان مصرف موادمخدر را آغاز مي‌کنند. با شروع مصرف موادمخدر محرک مانند شيشه، در ابتدا مشکل حل مي‌شود ولي با ادامه مصرف، فرد دچار کاهش شديد ميل جنسي مي‌شود. متاسفانه با اعتيادآوري شديد شيشه، اين مساله به‌راحتي باعث اعتياد فرد مي‌شود.


چرخه معيوب

متاسفانه در افراد مصرف‌کننده موادمخدر، يک چرخه معيوب شکل مي‌گيرد يعني براي حل مشکل خود راه‌حل اشتباهي را انتخاب مي‌کنند که خود اين راه‌حل، مشکل بزرگ‌تري ايجادمي‌کند حتي معتاداني که مدت‌ها از موادمخدر استفاده مي‌کنند، در صورت ترک دوباره، مشکلات جنسي پيدا مي‌کنند و در بسياري از موارد دوباره به استفاده از موادمخدر بازمي‌گردند و در اين ميان به اين باور نمي‌رسند که راه‌حل مشکلات جنسي آنها، موادمخدر نيست.

استفاده از موادمخدر به عنوان محرک جنسي در زنان و مردان اتفاق مي‌افتد. اين نکته پيامدهاي منفي اجتماعي بسيار سنگيني ايجاد مي‌کند، متاسفانه يکي از دلايل تداوم اعتياد در ميان زنان و مردان، حل مشکلات جنسي‌شان است.


باورهاي نادرست

مهم‌ترين دلايل اين رويکرد اشتباه در ميان معتادان، باورهاي نادرستي است که درباره ارتباط جنسي در ذهن دارند. بسياري از آنان مشکل زودانزالي را مساوي عدم توانايي جنسي و نقص در مرد بودن خود مي‌دانند. شرم، خجالت و نگراني از دست‌دادن همسر، به اين ذهنيت دامن مي‌زند.

باور نادرست ديگر، از فرهنگ عمومي جامعه نشأت مي‌گيرد که حوزه مسايل جنسي را کاملا فردي و متکي به تجربه‌هاي خود مي‌دانند و اصولا درمورد مراجعه به درمانگر در زمينه مشکلات جنسي و ارتباطي از پايه و اساس بي‌اطلاع هستند يا عده?اي نيز اعتقادي به موثربودن آن ندارند. آنها به‌دليل ضعف اعتماد‌به‌نفس، مشکل را فقط به خود مربوط مي‌‌کنند.

در بيشتر موارد، بهانه‌هايي مثل هزينه درمان، لاعلاج بودن و... مانع مراجعه و طرح مشکل مي‌شود يعني با پاک‌کردن صورت‌مساله، ديگر لزوم رفتن به دنبال درمان را در خود سرکوب مي‌کنند.

هفته نامه سلامت