حفظ سلامت جنسي، لزوما به معناي آموزش جنسي به نوجوانان نيست


استاديار مركز مطالعات و پژوهش‌هاي آسيا و اقيانوسيه ضمن تاكيد بر اينكه حفظ سلامت جنسي در نوجوانان لزوما به معناي آموزش جنسي به آنها نيست، عنوان كرد: سلامت جنسي به معناي محافظت آنها در برابر بروز مشكلات جنسي همراه با انتقال ارزش‌هاست.

به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر فريده خلج‌آبادي فراهاني در نشست خبري كه به مناسبت روز جهاني سلامت جنسي ترتيب داده شده بود، با بيان اينكه برخورداري از سلامت جنسي در طول زندگي حق همه افراد است، عنوان كرد: با توجه به اينكه شعار امسال روز جهاني سلامت جنسي، «سلامت جنسي براي همگان» است، اين فرصت را غنيمت شمرده و تاكيد مي‌كنيم، سلامت جنسي منحصر به يك سن و يا فرد خاص نيست، بلكه مي‌تواند فرد را از دوران كودكي تا مرگ درگير كند.

وي ضمن تاكيد بر اينكه لازم است در نگاه به سلامت جنسي يك رويكرد پيشگيرانه داشته باشيم، گفت: سلامت جنسي تنها منحصر به زن و مردي كه با يكديگر ازدواج كرده‌اند، نمي‌شود، بلكه بايستي به حفظ سلامت جنسي در تمام گروه‌هاي سني توجه كرد، البته لازم است نگاه علمي همراه با مستندات تحقيقاتي براي برنامه‌ريزي‌هاي مرتبط لحاظ شود.

مدير گروه جمعيت، بهداشت و تنظيم خانواده مركز مطالعات و پژوهش‌هاي آسيا و اقيانوسيه با بيان اينكه سلامت جنسي كودكان و نوجوانان، دغدغه بسياري از والدين است، اظهار كرد: كودكان و نوجوانان در معرض دريافت پيام‌هاي جنسي از منابع مختلف هستند كه اگر با آموزش‌هاي صحيح از سوي والدين واكسينه نشوند، تبعاتش گريبان‌گير خواهد شد.

خلج‌آبادي فراهاني ادامه داد: با توجه به اينكه پاسخ والدين به پرسش‌هاي كودكان در خصوص مسائل جنسي بسيار دشوار است، مهارت‌ آموزي والدين در خصوص چگونگي برقراري ارتباط با كودكانشان ضروري به نظر مي‌رسد.


روز جهانی سلامت جنسی / گرامیداشت در ایران
روز جهانی سلامت جنسی / گرامیداشت در ایران