ايجاد فضايي مناسب براي مطالعه کردن در اتاق کودکان و نوجوانان پيشرفت چشمگيري را در تحصيل آنها نمايان مي‌کند. کودکان با دانستن اينکه فضايي از اتاق‌شان به مطالعه آنها تخصيص يافته، خود را موظف به مطالعه کردن مي‌دانند. تفکيک کردن اين فضا تنها با قرار دادن يک ميز تحريرمناسب و صندلي راحت و نورپردازي استاندارد امکان‌پذير است.


هنگام انتخاب صندلي مناسب حتما قد و قامت فرزندتان را هم در نظر بگيريد. بهتر است آن دسته از صندلي‌هايي را که به نسبت ميز تحرير ارتفاعشان متغير است را انتخاب کنيد چرا که همين امر سبب مي‌شود که فاصله‌اي استاندارد براي محصل برقرار شود. راحت بودن افراد يکي از گزينه‌هايي است که به افزايش زمان مطالعه کمک مي‌کند.


يکي ديگر از مهم‌ترين اجزاي فضاي مطالعه، چراغ مطالعه است. استاندارد بودن نور و ارتفاع آن به مطالعه سالم محصلان کمک مي‌کند.


پيش از خريد چراغ‌ مطالعه، ارتفاع و پهناي ميز تحرير را اندازه‌گيري کنيد. سپس، هنگام خريد، ارتفاع پايه چراغ را اندازه بگيريد و دقت کنيد که با اندازه ميز متناسب باشد. براي مثال، چراغ‌هاي پايه کوتاه براي ميزي که وسعت کمي دارد، مناسب‌اند. هر چه ارتفاع پايه چراغ بلندتر باشد، محيط بيشتري را روشن مي‌کند و به همين نسبت، چراغ‌هاي پايه کوتاه مساحت کمتري را روشن مي‌کنند.


بايد در نظر داشته ‌باشيد که هنگام نشستن روي صندلي، نور چراغ تا روي شانه‌ها باشد، يعني قسمت انتهايي حباب و پارچه کلاهک چراغ بايد در امتداد خط گونه باشد تا نور پراکنده شده از آن چشم را اذيت نکند. به اين ترتيب، هنگام مطالعه نور به طور کامل بر کتاب پخش مي‌شود.


بهتر است براي استفاده از چراغ‌هاي مطالعه، مقدار وات لامپ را بدانيد. توصيه مي‌شود براي مطالعه از لامپ‌هاي 150 واتي استفاده کنيد.


پيش از خريد چراغ‌ مطالعه،حتما ارتفاع و سايز کلاهک چراغ را اندازه‌گيري کنيد تا لامپ چراغ از زير آن مشخص نباشد. زماني که لامپ از زير شيت و يا کلاهک پارچه‌اي چراغ نمايان ‌شود نور به خوبي به اطراف نمي‌تابد و سايه خود لامپ هم مشخص مي‌شود. يکي از اصول نورپردازي، خلق کمترين سايه‌ها هنگام مطالعه است چرا که ايجاد سايه‌ها موجب خستگي چشم مي‌شوند.


چراغ‌هاي مطالعه بايد حدود 17 سانتي‌متر از منبع محيط کاري فاصله داشته‌ باشند تا روشنايي اين چراغ‌ها مفيد واقع شود چون چراغ‌هاي مطالعه فقط براي مطالعه کردن استفاده مي‌شوند و تقريبا جنبه دکوراتيوي هم ندارند پس بهتر است طوري انتخاب شوند که ميزان ارتفاع آنها قابل تنظيم باشد و همچنين قابليت چرخيدن هم داشته باشند.

هفته نامه سلامت