توانستن خواندن و نوشتن مقدمات مهم برای موفق شدن دریاد گیری است کودکان بایستی بتوانند زودتر بخوانند وبنویسند . و شما بعنوان والدین این وظیفه را دارید که بایستی به آنهادر این ضمینه کمک کنید

چونکه خواندن و نوشتن را فقط کودکان در مدرسه یاد نمی گیرند .اگر شما با این نظریه از کودکان خود راضی نیستید به پیشنهادهای زیر توجه کنید .

۱) توجه کنید که کودک شما واضع و شمرده صحبت کند .

کودکان با مبادله کردن صحبت بین والدین حرف زدن را یاد می گیرند ماهم زبان مادری را صحبت می کنیم و کودکان هم همانگونه که از پدر و مادرشان یاد می گیرند صحبت می کنند . شما به این نکته توجه داشته باشید که که لغات مناسب و بطور روشن و واضع باآنها صحبت بکنید . اگر چنانچه در انجام دادن کاری هم هستید کودکان را تحمل کنید .

۲) توجه داشته باشید اگر کودکتان چیزی را نیاز دارد آنرا کاملا" بیان کند

کمی صبرکنید وقتی که او چیزی را می خواهد بگوید که بتوانذ دقیق و واضع بیان کند . اگر هم چنانچه شما مدتهاست که می دانید منظور او چه می باشد . به کودکتان در موقع حرف زدن توجه کنید و توجه داشته باشید که کودکتان گوش به دیگران می دهد ویا می گذارد آنها صحبت بکنند.

۳) برای کودکتان این امکان را فراهم کنید تا حداقل به مدت ۳۰ دقیقه بخواند.

طبیعتا" پر واضع است که به این مدت طولانی نمی تواند بخواند ولی شما روزانه برایش چیزی بخوانید تا زمانی که خودش بتواند بخواند . کودک شما در موقع ای که می خواهد بخواند نیاز به به کسی دارد که برایش قراعت کند در این جا می تواند پدر – مادر خواهر و برادر – پدر بزرگ – مادر بزگ و در واقع کسی در نزدش حضور داشته باشد . توجه داشته باشید که کودک شما متنی را که در مدرسه خوانده میشود بهش تسلط کامل را داشته باشد . تلاش کنید شما که کودکتان روزانه کتاب کودکان را بخواند همچنین در آخر هفته و یا در تعطیلات . بگذارید از این کتاب روزانه یک فصل را برایتان قراعت کند . وقتی که کودکتان به تنهایی مخواند شما از کمک به او صرفه نظر بکنید و با کودکتان صحبت بکنید راجع آن چیزی را که خوانده است و شما سرمشق او باشید به او نشان بدهید که خواندن هم برای خود شما هم مهم است .

۴) برای کودکتان معنی و مفهم لغات را توضیع بدهید .

با کودکتان بطور مرتب از زمان کودکی و راجع به چیزهایی که برایتان افاق افتاده صحبت بکنید و بگذارید کودک شما هم اتفاقاتی که در زندگی روزانه برایش پیش آمده برای شما شرح بدهد .بعدا" سوال کنید شما آیا مفهم لغات را او واقعا" درک کرده است یه خیر .

۵) برای کودکتان وقت بگذارید

با کود ک خودتان بازی کنید و باهم اقدام به کاری بکنید وقت گذاشتن مهم تر است ازیک اسباب بازی عالی و گران قیمت.

۶) اگر کودک شما می تواند بنویسد شما تلاش کنید که مرتب یک چیز با ارزشی را بنویسد

به کودک خود نامه بنویسید که بتواند جواب بدهد در روزهای اول جملات کوتاه کفایت می کند کودکتان را تحریک بکنید تا برای پدر بزرگ و مادر بزرگ و غیره چیزی بنویسد . و از آنها خواهش کنید که کتبا" جواب بدهند.ترتیبی بدهید که ( تاریخ تولد و روزهای جشن ) را برای اشخاص گوناگون بنوسید .

۷) توجه داشته باشید که کودکتان کارهای نوشتنی اش را برروی یک ورقه ی چاپ شده مناسب بنویسد.

هرگز کارهای زشت او را تایید نکنید که با نقاشی در پیش دبستان شروع میشود به او کمک کنید که شکل خوبی را بکشد وقتی که کودکتان در مدرسه میرود اورا مجبور کنید که بشکل چاپی و درست بنویسد . بگذارید کودکتان را اگر امکان داشت در ابتدا متن در رایانه تمرین کند و با یک آرامش راحت به کودکتان توجه کنید . و زمانی که کودکتان تمرینا تش را تمام کرد وسایل کارش را بطور مستقل مرتب کند .

۸) توجه داشته باشید که کودکتان وظیفه مدرسه را خودش به بتنهایی انجام بدهد .

کودک شما در واقع بایستی خودش از اولین روز مدرسه خودش به تنهایی تکلیف مدرسه اش راه انجام بدهد . بگذارید که کودکتان روزانه تکلیفش را به شما نشان بدهد و راجع تکلیفی که انجام داده صحبت بکنید کودکان نیازی به دفتر برای یاداشت تکلیف ندارند آنها بایستی در مدرسه خوب به حرفهای معلمشان توجه کنند. و در خانه آنها را به والدین خود منتقل کنند.

۹) از تمرینات بی ارزش صرفه نظر کنید

کودک شما بایستی خواندن و نوشتن را بارزش احساس کند . نه فقط بخاطر اینکه فقط تمرین بایستی بکند با کودکتان راجع اشتباهش صحبت بکنید چیزهایی که برای مثال در مدرسه انجام داده است وقتی شما با کودکتان تمرین می کنید سپس بایستی با هدف باشد برای مثال لغاتی راکه او به آنها تسلط ندارد

۱۰) کودک خودرا تمجید و ستایش بکنید

برای اعتماد به نفس کودکتان که می تواند چیزهایی که یاد گرفته تشخیص بدهد تمجید و ستایش به عمل آورید ولی هرگزتوسط هدیه و یا پول نباشد .

۱۱) مصرف تلویزیون را برای کودکان محدود کنید چونکه برای کودکان زیر شش سال برنامه تلویزیون خیلی کم است کودکان نیاز به دیدن تصاویرهای دیگری دارند ازجمله دیدن تصایر کتاب که می توانند کتاب را ورق بزنند و نگاه بکنند ولی درتلویزیون چنین امکانی وجود ندارد .

۱۲) کودکان شما به هیچ وجه اجازه ندارند که تلویزیون در اطاقشان بگذارند هر چند اگر آنها در اطاقشان تلویزیون باشد والدین راحت تر هستند ولی اینگونه کودکان در هر ساعتی این امکان را دارند که برنامه های دیگری را هم امتحان بکنند . و در واقع هیچ کس نمی تواند آنها را کنترل بکند که چه مدت و کدام برنامه را آنها در تلویزیون دیدند .مسعود رجایی(مترجم زبان آلمانی)
منبع : kindererziehungde