مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: نرخ گذر از تحصیل از دوره متوسطه به پیش دانشگاهی نشان می دهد که پسران پس از اخذ مدرک دیپلم تمایلی برای گذراندن دوره پیش دانشگاهی ندارند.

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون شرایط ادامه تحصیل در همه دوره ها برای همه دانش آموزان به خصوص پسران فراهم است و مشکلی از نظر فضای آموزشی وجود ندارد و حتی در برخی از روستاها ادامه تحصیلی برای پسران راحت تر از دختران است.

پیش از این معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 406 هزار دانش آموز در دوره پیش دانشگاهی تحصیل می‌کنند، گفته بود: سهم دختران در این دوره بیش از 62 درصد و پسران تنها 38 درصد است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما نرخ گذر از تحصیل پسران از دوره متوسطه به پیش دانشگاهی پایین است که قطعا به عوامل بیرونی همچون بازار اشتغال، انگیزه برای حضور در دانشگاه ها و ... مرتبط است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و آموزش و پرورش در آن نقشی ندارد.