برخي محصولات زيبايي خانگي براي پوست مضرند

ديلي‏ميل: کارشناسان و متخصصان درماتولوژي هشدار داده‌اند که استفاده از محصولات و نسخه‌هاي خانگي غيرمعمول براي زيبايي بيش از آنکه مفيد باشد ممکن است به پوست آسيب بزند. نتايج يک مطالعه جديد نشان داده که راهکارهاي خانگي براي حفظ زيبايي مانند استفاده از سس مايونز، خميردندان و عسل مي‌تواند به پوست صدمه بزند. اين مواد برخي از محصولاتي هستند که ممکن است به طور معمول براي رفع مشکل‌هايي مانند خشکي يا لکه‌هاي پوستي به شکل خوددرماني مورد استفاده قرار گيرند اما داروسازان و متخصصان پوست نسبت به کاربرد اين نسخه‌هاي خانگي و غيرعلمي هشدار داده‌اند. آنها تاکيد دارند که استفاده از سرکه براي مقابله با جوش‌هاي صورت يا مايونز براي کاهش اگزما مي‌تواند ناراحتي‌هاي پوستي را تشديد کند و پيامدهاي نامطلوبي روي پوست بر جاي بگذارد.