1 اگر قصد رنگ کردن موهايتان را داريد بهتر است چند هفته پيش از اقدام به بارداري، اين کار را انجام دهيد.

2 اگر مي‌خواهيد در دوران بارداري رنگ موهايتان را تغيير بدهيد، بهتر است به جاي رنگ موهاي شيميايي از اسپري‌هاي رنگ موي موقت که فقط سطح مويتان را مي‌پوشانند و به پوست سرتان نمي‌رسند و آثار شيميايي آنها جنين شما را تهديد نمي‌کنند، استفاده کنيد.

3 هرچند که هنوز مطالعات و توصيه‌هاي خاصي از طرف سازمان غذا و داروي آمريکا (FDA) در مورد ضرر رنگ‌کردن موها در دوران شيردهي انجام نشده است اما متخصصان مي‌گويند بهتر است تا حد امکان از رنگ کردن موهايتان در دوران شيردهي هم خودداري کنيد.

4 هرگز در 3 ماهه اول بارداري، موهايتان را رنگ نکنيد يا در معرض بوي رنگ قرار نگيريد. اثر شيميايي منفي رنگ مو در 3 ماهه اول بارداري روي جنين، بيشتر از 3 ماهه دوم يا سوم است. به دليل اينکه در 3 ماهه اول بارداري، سيستم عصبي جنين در حال رشد است و امکان آسيب ديدن آن در اثر نفوذ مواد شيميايي به بدن مادر، به حداکثر خود مي‌رسد.

5 استفاده از رنگ‌هاي گياهي در دوران بارداري يا شيردهي ضرري براي مادر يا فرزند ندارد.

6 3 ماهه دوم بارداري بهترين زمان براي رنگ کردن موهاي مادران بارداري است که به هر دليل تصميم دارند موهاي‌شان را رنگ کنند زيرا امکان آسيب‌پذيري جنين در 3 ماهه دوم بارداري کمتر از 3 ماهه اول يا سوم است.

7 اگر در 3 ماهه سوم بارداري مي‌خواهيد خودتان در خانه موهايتان را رنگ کنيد، بايد اول دستکش بپوشيد،‌ به صورتتان ماسک بزنيد و در نهايت از رنگ موهاي کم يا بدون آمونياك و پروکسيد استفاده کنيد.

منابع: Parents, Babycenter

هفته نامه سلامت