نگاه متخصص تكنولوژي و اصلاح درختان/ دكتر عباس يداللهي/ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
پـيش به سـوي ارگـانـيك

دليل استقبال مردم از چنين محصولاتي، سالم‌تر‌بودن آنها از موادغذايي‌اي است كه براي پرورش آنها از انواع كودها و مواد شيميايي استفاده مي‌شود...

توليد و مصرف محصولات ارگانيك در بسياري از كشورهاي دنيا به صورت يك اصل درآمده است اما متاسفانه توليد موادغذايي ارگانيك در ايران هنوز خيلي جدي گرفته نشده و به برگزاري چند سمينار درباره توليد اين محصولات محدود شده است. تا جايي كه اطلاع دارم در حال حاضر در استان تهران و دماوند تعدادي از باغداران به توليد ميوه‌هاي ارگانيك تشويق شده‌اند اما برنامه مدون اجرايي در اين زمينه وجود ندارد. البته طرح‌ها و راهكارهايي در مورد توليد ميوه‌هاي ارگانيك در كشورمان مطرح شده است كه اجرا كردن آنها به صرف زمان نياز دارد و يك‌شبه حاصل نمي‌شود. اخيرا سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران و اداره نظارت بر كيفيت غذا و دارو اقدام‌هايي را در زمينه عرضه صحيح محصولات ارگانيك آغاز كرده‌اند. آنها با بررسي باقيمانده سموم در ميوه‌ها و سبزي‌ها مي‌توانند تشخيص بدهند كه محصول ارائه‌شده، ارگانيك است يا نه. دستورالعمل‌هايي مانند دستورالعمل توليد سيب ارگانيك هم در كشور وجود دارد و به نظر مي‌رسد اين سيب به حد توليد و عرضه انبوه در سطح ميادين ميوه و تره‌بار برسد. با اين تفاصيل مي‌توان ادعا كرد ما هنوز در ايران ميوه ارگانيكي كه ارگانيك بودن آن به اثبات رسيده و در سطح وسيع توليد شده باشد، نداريم.

معمولا قيمت محصول ارگانيكي كه مورد آزمايش و تاييد قرار گرفته باشد، بالاتر از محصولات ديگر است بنابراين ممكن است به دليل توجه و تمايل مردم به استفاده از محصولات ارگانيك، برخي از فروشندگان به خاطر بالابردن قيمت‌ محصولات معمولي خود، برچسب ارگانيك‌ روي آن بچسبانند بنابراين نظارت در ابتداي كار بايد هرچه بيشتر و دقيق‌تر باشد.