هر چند محصولات ارگانيك مزاياي بسياري از جمله طعم بهتر، سازگاري با محيط زيست و حتي مزايايي براي بهبود سلامتي دارند، اما بايد تاكيد شود كه به لحاظ محتواي آنتي اكسيدان‌ها اين محصولات به سبزيجات معمولي برتري ندارند.
سلامت نیوز: متخصصان تغذيه در آمريكا تاكيد كردند: سبزيجات ارگانيك فاقد آنتي اكسيدان‌هاي مفيد بيشتر براي سلامتي هستند.

به گزارش ايسنا، اين متخصصان ادعا مي‌كنند: پيازها، هويج‌ها و سيب زميني‌هايي كه به روش ارگانيك توليد مي‌شوند، بيشتر از سبزيجات تهيه شده به روش سنتي و با آفت كش‌ها، حاوي آنتي اكسيدان‌ها، مفيد نيستند.

اين متخصصان تاكيد كردند: هر چند محصولات ارگانيك مزاياي بسياري از جمله طعم بهتر، سازگاري با محيط زيست و حتي مزايايي براي بهبود سلامتي دارند، اما بايد تاكيد شود كه به لحاظ محتواي آنتي اكسيدان‌ها اين محصولات به سبزيجات معمولي برتري ندارند. به علاوه مزاياي اين محصولات براي سلامتي هنوز موضوعي بحث برانگيز است و بايد بيشتر مستندات علمي پيدا كند.

اين پزشكان دريافتند كه بين محتواي آنتي اكسيدان‌ها محصولات ارگانيك و معمولي تفاوت وجود ندارد.

به گزارش شبكه خبري ان بي سي، غذاهاي ارگانيك محصولات حيواني و گياهي هستند كه در توليد آن‌ها از سيستم‌هاي طبيعي استفاده شده و اصلاح ژنتيكي و مواد شيميايي مثل حشره كش‌ها آفت كش‌ها و علف كش‌ها به كار نرفته است.