پیدا کردن چوچولهبيشترين سؤالاتي كه مي شود در مورد يافتن چوچوله در زنان است. پيدا كردن چوچوله كمي مشكل و سخت است. دليل ان اينست كه اندام تناسلي زنان به هزاران شكل و اندازه است. هركدام از آنها منحصر به فرد است. موضوع وقتي بدتر مي‌شود كه چوچوله‌ها معمولاً خيلي كوچك هستند و همچنين در زير چروكهاي پوست هم مخفي مي شوند. حتي چوچوله‌هايي هستند كه شما نمي‌توانيد آنها را احساس و يا لمس كنيد. زنان زيادي هم نمي‌دانند كه چوچوله‌شان در كجا قرار گرفته و يا به چه شكل است و اين موضوع به اين خاطر است كه آنها از كاوش كردن مهبل منع شده‌اند و به آن تشويق نشده‌اند. به همين دليل اگر شما نمي‌توانيد چوچوله خود و يا دوست دخترتان را بيابيد وقتي براي اولين بار اقدام به اين كار مي‌كنيد، احساس بدي نكنيد. براي يافتن چوچوله لازم است كه شما در ابتدا به آن دسترسي داشته باشيد. براي اين منظور لازم است كه يك زن كاملاً لخت شود و براحتي و بطور كامل پاهايش را از يكديگر باز كند. به اين صورت نيست كه شما بتوانيد با دست زدن از روي شورت زنانه قادر به يافتن آن باشيد وقتي كه در صندلي عقب اتومبيل نشسته‌ايد. همچنين شما نبايد كه يافتن چوچوله را در يك مكان تاريك شروع كنيد. شما نياز به نور به اندازه كافي داريد.

چوچوله‌هايي هستند كه به اندازه كافي كوچكند و قابل لمس نيستند. هر چيزي به سادگي نرم و گرم و مرطوب احساس مي شود. اگر يك چوچوله زنانه شق باشد، گرفتن آن در اين شرايط خيلي راحت‌تر خواهد بود. به دليل اينكه آن محكم مي‌شود و شبيه بافتهاي نرم و اسفنجي‌اي كه آنرا احاطه كرده نمي‌باشد. اگر شما آنرا سخت و غير قابل حركت احساس كنيد، آن شبه استخوانهاي شرمگاهي است. براي يافتن يك چوچوله لازم است كه شما در ابتدا لبه‌هاي داخلي مهبل بشناسيد. اين موضوع به آن دليل است كه چوچوله در بالاي محل تقاطه دو لبه داخلي و در نزديك بالاي شكاف اندام تناسلي واقع شده است. مقداري از لبه‌هاي داخلي با اندكي از كلاهك بلوطي شكل چوچوله باهم ادغام شده‌اند، در نقطه‌اي كه به آن فرنوم مي‌گويند، مقدار ديگري با كلاهك ادغام شده و مقداري با هردو. ممكن است كه دقيقاً نتوان گفت كه لبه‌هاي داخلي كجا تمام مي شوند و كلاهك كجا شروع مي‌شود. زناني هستند كه اصلاً بافتهاي لبه داخلي ندارند، بنابراين در مواردي ممكن است كه لازم باشد تا خود چوچوله را جستجو كنيد. عكس زير مي‌تواند براي تشخيص قسمتهاي مختلف به شما كمك كند.عكس بالا شكل يك مهبل را در حالتي كبه‌هاي آن از هم باز نيستند را نشان مي دهد. در اين شكل، زن موهاي شرمگاهي خود را تراشيده است و به همين دليل اجزا به خوبي مشخصند. لازم نيست كه حتماً يك زن موهاي شرمگاهيش را بتراشد يا كوتاه كند چون اين موضوع يك انخاب فردي است. چوچوله يك زن در قسمت بالايي شكاف تناسلي واقع شده است. در اين عكس شما نمي توانيد قسمت بلوطي شكل چوچوله را به وضوح ببينيد. شما فقط مي‌توانيد كلاهك چوچوله را ببينيد، كه در زير آن قسمت بلوطي شكل و قسمت ميله‌اي شكل آن واقع شده‌اندچهار شكل نشان داده شده در بالا حالتي از فرج را نشان مي دهد كه لبه‌هاي خارجي و لبه‌هاي اصلي از يكديگر باز شده اند. لبه‌هاي داخلي و كلاهك چوچوله به وضوح قابل رؤيتند. در رو عكس بالايي شما مي‌توانيد قسمت بلوطي شكل چوچوله را هم ببينيد. توجه كنيد كه در هر چهار عكس، چوچوله در بالاي جايي كه لبه‌هاي داخلي همديگر را قطع مي‌كنند واقع شده است، حتي اگر شما كاملاً نتوانيد قسمت بلوطي شكل چوچوله را ببينيد. در عكس اول، زن توانسته قسمت بلوطي شكل چوچوله خود را بوسيله استفاده از انگشتش براي عقب راندن كلاهك، پيدا كند. در عكس دوم، كلاهك خيلي شل است، كه به آن نوع فرورفته مي‌گويند و بايد آنرا به عقب برد. در بعضي موارد، شما نمي‌توانيد كلاهك را فرو ببريد و به سمت بدن فشار بدهيد تا قسمت بلوطي شكل چوچوله را ببينيد. اين موارد شايد در دو عكس دوم صادق باشند. در بعضي موارد ممكن است كه كلاهك تا يك اينچ دورتر از قسمت بلوطي شكل چوچوله گسترده شده باشد، و يا اينكه باز شدن كلاهك خيلي كوچك باشد كه به شما اجازه دسترسي به قسمت بلوطي شكل را ندهد.بعضي از زنها هستند كه اندام تناسلي كاملاً توسعه يافته دارند بطوريكه تمام ساختمان آن به وضوح قابل رؤيت است، مانند موردي كه در عكس قبل ديده مي‌شود. چوچوله و لبه‌هاي داخلي نشان داده شده در عكس قبل در اندازه متوسط هستند. مزايا و معايبي براي داشتن اندام تناسلي كوچك، متوسط و يا بزرگ نيست. همه آنها به خوبي كار مي‌كنند. تنها مزيت داشتن لبه‌هاي فرج و چوچوله بزرگ اينست كه يافتن آنها راحت تر خواهد بود، اما الزامي براي تحريك بهتر نخواهد بود. در بيشتر اوقات، قسمت ميله‌اي شكل چوچوله توسط كلاهك و يا ساختمان اطراف آن پوشيده شده است. براي يافتن آن احتمالاً شما بايد از انگشتتان استفاده بكنيد. در بيشتر مواقع اينكه شما قبل از برانگيختگي محل چوچوله را بيابيد كمك بزرگي براي شما خواهد بود. اگر شما به ارامي و نرمي كلاهك چوچوله را بگيريد و انگشتتان را بر روي آن بلغزانيد، احساس خواهيد كرد قسمت ميله‌اي شكل چوچوله پر از خون خواهد شد. در اغلب موارد تشخيص آن راحت خواهد بود زيرا بطور متوسط اين قسمت ميله‌اي شكل حدود 1.9 سانتيمتر طول و حدود 6 ميليمتر قطر دارد. در برخي موارد ممكن است شما احساسي مانند پر شدن يك رگ از خون بكنيد و در برخي موارد ممكن است چوچوله خيلي كوچك تر از آن باشد كه بتوان آنرا تشخيص داد. عكسهاي نشان داده شده در زير نشان مي دهند كه چگونه مي‌توان قسمت ميله‌اي شكل چوچوله را با انگشت امتحان كرد.
در شكل بالا، زن در حال پيدا كردن چوچوله خود بوسيله فشردن و لمس كردن قسمت بلوطي شكل استدر شكل بالا، زن در حال پيدا كردن چوچوله خود بوسيله لمس كردن و چرخاندن انگشتان پيرامون قسمت ميله‌اي شكل مي‌باشد/