اهمیت ارگاسم در مردان


برای مردان ارگاسم فقط انزال و تخلیه اسپرم نیست.بلکه یک تجربه ای است که لذت زیادی به همراه دارد و این موضوع بسیار پیچیده وهنوز هم نیاز به تحقیق و پژوهش دارد
اولین دانشمندی که در مورد مسائل جنسی به مطالعه پرداخت ، ارگاسم را به عنوان بمب تخلیه تنش های عصبی و عضلانی مطرح کرد.او در یک گزارش تمام نتیجه گیری های خود را در مورد روابط جنسی و اوج لذت جنسی در مردان منتشر کرد.
همانطور که ذکر شد تابع اصلی ارگاسم، انزال اسپرم است با این حال خیلی از مردان بخصوص نوجوانان ارگاسمی بدون انزال دارند.
ارگاسم اثرات روحی و روانی بسیاری از جمله تجربه ی لذت برد و رضایت و همچنین نتایج بسیار فیزیکی را بهمراه دارد.
برخی از مردان احساس اوج لذت را در بیضه ها و نا حیه ی تناسلی عنوان می کنند اما بسیاری دیگر این احساس را در سر تاسر بدن به صورت گسترش یافته احساس می کنند.علاوه بر این ارگاسم خواص در مانی بسیاری برای مردان دارد.ارگاسم سطح استرس روان را پائین می آورد .آنها را شادتر می کند و از توسعه سرطان پروستات جلوگیری می کند.هرچند این ادعا نیاز به پژوهش های بیشتری دارد.