80 درصد نارواني هاي طبيعي گفتار در كودكان به خودي خود بهبود پيدا مي کند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران؛ نارواني طبيعي گفتار در سنين 2تا 5 سالگي در کودکان ديده مي شود و معمولاً 80 درصد از کودکاني که دچار ناروني طبيعي هستند به خودي خود درمان مي شوند اما درصد باقي مانده دچار لکنت مي شوند.

والدين نبايد از کلمه لکنت يا هر کلمه ديگري براي توضيح نحوه گفتار کودک استفاده و با اضطراب و نگراني به کودک نگاه کنند چون اگر کودک اين مساله را بفهمد متوجه مي شود که خوب نيست که اين طور صحبت کند.

بهتر است در موقعيت هايي که موجب گير و نارواني کودک مي شود يادداشتي تهيه و از مجبور کردن کودک به صحبت در آن موقعيت نامطلوب خودداري شود. کودک را بايد در بهترين شرايط بدني نگاه داشت چرا که بيماري به احتمال زياد موجب افزايش تکرار و گير کودک خواهد شد. همچنين سطح هيجان بالا از منبعي که باشد ميزان نارواني را افزايش مي دهد.

تکرارهاي فرد لکنتي نامنظم است ولي در فرد دچار نارواني گفتار داراي نظم خاصي است. مدت زمان و سرعت تکرار در فرد لکنتي سريعتر از حد معمول است و در فرد لکنتي تنش و انقباض عضلاني وجود دارد و به درجاتي مشکل خود را مي شناسد.