متخصص توانبخشی و آسیب شناس گفتار درمان گفت:ناروانی طبیعی در كودكان زیرشش سال بیشتر به علت نارسایی و ناكامل بودن رشد سیستم عصبی و عضلانی مهارت های گفتاری مورد نیاز آنان اتفاق می افتد اما در بسیاری از مواقع با عارضه لكنت زبان اشتباه گرفته می شود.

سیاوش عطایی در گفت وگو با ایرنا افزود: معمولاً تشخیص ناروانی طبیعی گفتار از لكنت، امری پیچیده است و تنها توسط آسیب شناسان گفتار و زبان قابل شناسایی است و توصیه می شود والدین ازاظهار نظر و تصمیم گیری در مورد وضعیت كودك خود پرهیز كنند.
وی گفت: شروع ناروانی طبیعی بین سنین 6-2.5 سالگی است، بیشتر كودكان در این سنین از مشكل خود مطلع نیستند و كودكان مبتلا هیچ گونه ترس، تقلا و استرس ندارند.
عطایی افزود: عمده ترین ویژگی گفتاری كودكان مبتلا به ناروانی طبیعی، پدیده تكرار است به طوری كه این تكرار فقط در سطح كلمه یا بخش هایی از كلمه یا عبارت اتفاق می افتد.
وی با بیان اینكه میزان و نوع ناروانی ممكن است هر روز نسبت به روز دیگر و همچنین در طول موقعیت های مختلف گفتاری، متفاوت و متغیر باشد، اظهار داشت: ناروانی طبیعی در پسرها نسبت به دخترها شایع تر است.
این متخصص توانبخشی گفت: اگر كودكی ناروانی طبیعی داشت درمان مشاوره ای (غیرمستقیم) پیشنهاد می شود و تاخیر در امر مشاوره سبب می شود ناروانی در كودك تثبیت شده و به دنبال آن عادات غلط والدین كه برای اصلاح گفتار كودك به كار برده می شود نیز تثبیت شود.