هشدار به خانواده‌ها؛
لكنت زبان را در كودكان جدي بگيريد


لكنت زبان در كودكان بايد هر چه زودتر درمان شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران واحد علوم پزشكي تهران، اگر لكنت زبان در سنين سه تا چهار سالگي و در ابتداي آغاز آن درمان شود، مفيدتر خواهد بود.

براساس اين گزارش دانشمندان دانشگاه سيدني در استراليا، 54 نفر را كه شدت لكنت آنها مشابه بود، تحت نظر قرار دادند و درمان 29 نفر از آنها را پيش از ورود به مدرسه، آغاز كردند.

پس از 9 ماه 77 درصد از آنها كه تحت درمان قرار گرفته بودند، از ميزان لكنت‌شان، كاسته شد.