سلامتيران: يافته‌هاي دانشمندان دانشگاه وندربيلت آمريكا نشان مي‌دهد، كودكاني كه لكنت زبان دارند نسبت به ساير كودكان كمتر قادر به كنترل رفتار و عواطفشان هستند.

به گزارش يونايتدپرس اينترنشنال، اين محققان دريافتند كودكان مبتلا به لكنت زبان نسبت به كودكان سالم در موقعيت‌هاي رقابتي و پر استرس روزمره بيشتر از نظر احساسي تحريك مي‌شوند و حواس پرتي بيشتري دارند. همچنين، توانايي كودكان مبتلا به لكنت زبان و چگونگي عكس‌العمل آنها به موقعيت‌هاي هيجان‌انگيز و نگران‌كننده زندگي نقش اساسي در شدت لكنت زبان آنها دارد. دكتر والدن روان‌شناس در مجله اختلالات ارتباط مي‌نويسد، كودكان مبتلا به لكنت زبان در شرايط پر استرس و رقابتي زندگي، بيشتر مستعد تحريك عاطفي هستند و كنترل تمركز در آنها دشوار است