نويسنده : دكتر فرزاد شيدفر متخصص تغذيه

مداومت در نگهداري و طبخ غذا به وسيله ظروف فلزي، موجب واكنش مواد غذايي با فلزات موجود در ظرف و تشكيل مواد سمي درغذا مي‌شود.

در خصوص استفاده از ظروف نامناسب غذا و نقش آن در سلامت افراد می‌گوید: «استفاده از ظروفی با جنس آلومينيوم، مس، سرب و روي، به منظور تهيه و نگهداري غذا (به ویژه غذاهاي اسيدي و ترش) باعث بروز اختلالات گوارشي، مشكلات خوني و در مواردي نيز موجب سرطان خواهد شد.»
وجود عناصر فلزي موجود در خون به شكل طبيعي ، که در هنگام استفاده از ظروف فلزي، فلزات موجود در ظرف با مواد غذايي درون آ‌ن واكنش شيميايي انجام می‌دهند و فلزات آزادشده به شكل سمي وارد بدن مي‌شوند و تركيب آن با بافت‌هاي خوني، صدمات جبران ناپذيري را در پي دارد.

علایم هشداردهنده مسمومیت اين موارد مي باشد: «خونريزي در مدفوع و تغيير رنگ آن، وجود خطوط سياه رنگ در لثه، تشنج و عوارض عصبي».

در حال حاضر بهترين ظروف تهيه و نگهداري غذا ظروف پيركس هستند كه با كمترين فعل و انفعالات ممكن، مواد غذايي را از هرگونه واكنش جانبي نامطلوب مصون مي‌‌دارند.

استفاده از ظروف تفلون صدمه‌ديده كه قسمتي از تفلون آن از بين رفته باشد را نیز نامناسب مي باشد که در اين مورد نيز مواد غذايي با قسمت فلزی ظرف تماس پيدا می‌کند و منجر به توليد مواد سمي مي‌شود.