دکتر شيرين ميرزازاده
نسل چهارم قرص‌هاي ضدبارداري؛ ايمن يا خطرناک؟

PRNews: سازمان غذا و داروي آمريکا در مورد افزايش خطر تشکيل لخته‌هاي خوني در زنان مصرف‌کننده قرص‌هاي ضدبارداري جديد هشدار داد. البته در خبر اخير سازمان، واژه «نگراني‌هاي باقيمانده» براي اين هشدار ذکر شده است...

نسل چهارم قرص‌هاي ضدبارداري، حاوي دروزپيرنون-نوع جديد پروژستين صناعي- در مقايسه با قرص‌هاي ضدبارداري قديمي‌تر با خطر بيشتر تشکيل لخته‌هاي خوني (ترومبوآمبولي‌هاي وريدي) در مصرف‌کنندگان همراه هستند. ‌ترومبوآمبولي‌هاي وريدي، لخته‌هاي خوني هستند که اغلب در پاها شکل مي‌گيرند و مي‌توانند ‌به ريه‌ها برسند. ‌براي اين لخته‌ها واژه «نشانگان کلاس تجاري» استفاده مي‌شود؛ زيرا اغلب موارد ابتلا به دنبال پروازهاي طولاني رخ مي‌دهد. البته متخصصان معتقدند که ترومبوآمبولي‌هاي وريدي ممکن است در هر زماني اتفاق بيفتند. علايم ترومبوآمبولي وريدي عبارتند از دردپا، درد قفسه سينه يا تنگي نفس ناگهاني. نتايج اوليه مطالعات سازمان غذا و دارو روي اين دسته داروها نشان داده‌اند که در زنان دريافت‌کننده قرص‌هاي حاوي دروزپيرنون در مقايسه با مصرف‌کنندگان ساير قرص‌هاي ضدبارداري، افزايش 50 درصدي در خطر وقوع ترومبوآمبولي‌هاي وريدي مشاهده مي‌شود. البته در کل خطر وقوع چنين عوارضي در مصرف‌کنندگان قرص‌هاي ضدبارداري اندک است. اين احتمال در زنان مصرف‌کننده قرص‌هاي ضدبارداري قديمي 6 نفر در هر 10 هزار زن و در دريافت‌کنندگان نسل جديد اين قرص‌ها 10 نفر به ازاي هر 10 هزار نفر محاسبه شده است. ‌

سازمان غذا و دارو در کنار اين مطالعه 6تحقيق ديگر در اين زمينه را مجدد تحت بررسي قرار داده است که البته نتايج به‌دست آمده ضد و نقيض بوده است. در 2 مطالعه، اول هيچ تفاوتي در ميزان خطر مشاهده نشد؛ در حالي که در 2 مطالعه ديگر افزايش خطر 5/1 تا 2 برابري گزارش شد. 2 مطالعه جديد که در نشريه پزشکي «نيوانگلند» به چاپ رسيدند نيز افزايش 2 تا 3 برابري خطر را مطرح کردند.

محققان توصيه مي‌کنند که زنان مصرف‌کننده نسل جديد قرص‌هاي ضدبارداري نبايد بدون‌نظر و مشاوره پزشک درمانگر خود دارويشان را قطع کنند زيرا در بسياري از زنان هيچ گونه نگراني‌اي در اين زمينه وجود ندارد بنابراين در مورد قطع دارو در بيماراني که مدت زمان طولاني بدون بروز مشکلي از نسل جديد قرص‌هاي ضدبارداري استفاده کرده‌اند، اختلاف نظر وجود دارد، اما در مورد زناني که قصد شروع مصرف اين داروها را دارند، شايد قرص‌هاي ضدبارداري قديمي‌تر گزينه ايمن تري باشند. ‌مسلما در زنان مستعد تشکيل لخته‌هاي خوني نبايد قرص‌هاي حاوي دروزپيرنون شروع شود. ‌عوامل خطرساز در تشکيل لخته‌هاي خوني عبارتند از استعمال دخانيات، چاقي و سابقه خانوادگي تشکيل لخته‌هاي خوني در بيمار.

هفته نامه سپید