يک بررسي جديد روي دارويي به نام jq1 نشان مي‌دهد اين دارو مي‌تواند به سرعت توليد اسپرم را در موش‌هاي نر متوقف کند و در عين حال اثر آن بازگشت‌پذير است...

به گزارش رويترز، دانشمندان در کالج پزشکي بيلور در آمريکا که اين بررسي را انجام داده‌اند، معتقدند اين دارو آثار مشابهي بر مردان خواهد داشت و به اين ترتيب مسير جديد و موثري براي مهار باروري مردان گشوده مي‌شود. Jq1 که در ابتدا در يک طرح گسترده‌تر پژوهش درباره سرطان مورد آزمايش قرار گرفته بود، توليد يک پروتئين ضروري براي توليد اسپرم در بيضه‌ها را مهار مي‌کند، اما بر سيستم هورموني يا ميل جنسي تاثيري ندارد. شماره و ميزان حرکت اسپرم‌هاي موش‌هاي آزمايشگاهي که اين قرص در اين بررسي به آنها داده شده بود، کاهش يافت و اين موش‌ها کاملا ناباورر شدند. در عين حال اين دارو بر رفتار جنسي و ميزان جفت‌گيري اين موش‌ها اثري به جاي نگذاشت. نکته مهم‌تر، بازگشت‌پذير بودن اثر اين دارو بود؛ هنگامي که دانشمندان دادن اين قرص را به موش‌ها متوقف کردند، موش‌ها توانستند بدون هيچ اثر جانبي‌اي توله‌هاي سالم ايجاد کنند. دانشمندان مي‌گويند يافته‌هاي اين پژوهش از اين لحاظ مهم هستند که رويکرد منحصر به فردي براي حل مشکل کنترل باورري مردان در اختيار مي‌گذارند. در حال حاضر کنترل باروري مردان يا با استفاده از روش‌هايي مانند استفاده از کاندوم انجام مي‌شود که در درصدي از موارد موثر نيست يا اثر آنها بازگشت‌ناپذير است مانند وازکتومي.