پژوهشگران می گویند : ” قاعدگی نامنظم با بیماری‌های قلبی مرتبط است . ”
نتایج تحقیقات جدید پژوهشگران نشان می دهد که زنان با تاریخچه قاعدگی نامنظم ممکن است بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی باشند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز ، این مطالعه که روی ۲۳ هزار زن هلندی به مدت یک دهه انجام شده است حاکی از آن است که افرادی که اظهار می‌کنند دچار قاعدگی نامنظم در گذشته بودند، ۲۸ درصد بیشتر از سایر زنان که قاعدگی نامنظم دارند در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌ هستند هیچ افزایش خطری در میان زنانی که دوره قاعدگی منظم طولانی‌مدت ۳۰ روزه یا بیشتر داشتند یا دوره قاعدگی آنها کوتاه‌تر از ۲۶ روز بود در این زنان دیده نشد.

از میان ۴ هزار زنی که تاریخچه قاعدگی نامنظم داشتند ۱۵۰ نفر به بیماری عروق قلبی شناخته شدند.

به گفته محققان، زنان با بیماری تخمدان پلی‌کیستیک، بیشتر از سایر زنان در معرض خطر بیماری‌های قلبی و دیابت نوع دوم هستند و این در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد.

در این اختلالات تخمدان‌ها بیش از حد معمول هورمون مردانه تولید می‌کنند و دوره قاعدگی نامنظم شده و یا حتی کاملا قطع می‌شود.

قاعدگی نامنظم به سیکل قاعدگی گفته می شود که در آن مدت زمان بین قاعدگی های متوالی اختلاف زیادی با یکدیگر دارند .

قاعدگی در هنگام بلوغ آغاز می شود و تا هنگام یائسگی ادامه می یابد.میانگین سیکل قاعدگی ۲۸ روز می باشد .

اما ممکن است قاعدگی ه همان اندازه هر ۲۴ روز یا ه ندرت هر۳۵ روز اتفاق افتد .پس از بلوغ ، در اغلب خانمها یک سیکل قاعدگی منظم با یک طول زمان نسبتا ًثابت ین دو قاعدگی رخ می دهد.

به هر حال در بعضی خانمها ،قاعدگی بی نظم باقی می ماند .خونریزی در قاعدگی بطور طبیعی بین۷-۲ روز طول می کشد . میانگین مدت زمان خونریزی ۵ روز می باشد.