فيبروم رحم( Uterine fibroids ) رشد بيش از اندازه ي بافت رحم در زنان در سن بچه داري است. در اين بيماري سلول هاي ماهيچه اي و ديگر بافت هايي كه ديواره ي رحم را مي سازند، غده هاي غيرسرطاني درون ديواره ي رحم و پيرامون آن مي سازند. اين بيماري مي تواند باعث نازايي شود. خطر دچار شدن به اين بيماري در زناني كه نسبت به قدشان افزايش وزن دارند، بالا و در زناني كه بچه دار شده اند، پايين است.

عوامل پديدآورنده

هنوز چيزهاي اندكي درباره ي عوامل پديدآورنده ي فيبر رحمي مي دانيم. دانشمندان به چند نظريه رسيده اند، اما هيچ كدام از آن ها توضيح كاملي براي اين بيماري نيستند. به نظر مي رسد فيبروز رحمي پي آمد عوامل زيادي است كه بر هم اثر مي گذارند. اين عوامل ممكن است ژنتيكي، هورموني، محيطي يا تركيبي از همه ي اين ها باشد. هنگامي كه عالم يا عوامل پديدآورندهِ فيبروز رحمي را دريافتيم، كوشش هاي ما براي درمان يا پيشگيري از اين بيماري به سرعت پيش خواهد رفت.


نشانه هاي فيبروم رحمي

بسياري از زناني مبتلا به فيبروز رحمي، هيچ نشانه اي ندارند. نشانه هاي اين بيماري ممكن است اين گونه باشد:

قاعدگي هاي سنگين و دردناك يا خونريزي بين دوره هاي ماهانه
احساس پري در پايين شكم
ادرار زياد
درد به هنگام نزديكي جنسي
درد در پايين كمر
مشكلاتي در توليد مثل، مانند نازايي، سقط جنين يا زايمان پيش رس
بيشتر زنان مبتلا به فيبروز رحمي نازا نيستند و مي توانند بچه دار شوند. برخي زنان مبتلا به فيبروز رحمي ممكن است نتوانند به طور طبيعي باردار شوند. اما با پيشرفت هاي كه در درمان ناباروري رخ داده است، ممكن است برخي از اين زنان باردار شوند.

درمان فيبروز رحمي

زناني كه به فيبروز رحمي دچار هستند، اما نشانه هاي آن را نشان نمي دهند، ممكن است به درمان نياز نداشته باشند.

زناني كه درد يا ديگر نشانه هاي اين بيماري را دارند ممكن است اين درمان ها براي آن ها سودمند باشد:

1. درمان دارويي

داروها ممكن است باعث فروكش كردن نشانه هاي فيبروز رحمي شوند و حتي از رشد آن جلوگيري كنند يا آن را كند سازند. اما هنگامي كه بيمار داروها را كنار مي گذارد، بافت فيبري اغلب بار ديگر رشد مي كنند.

2. جراحي

چند جراحي نيز براي فيبروم رحمي وجود دارد:

برداشت بافت فيبري و گذاشتن بخش هاي سالم رحم كه به آن ميومكتومي مي گويند.
بريدن رگ هاي خون رسان به بافت فيبري باعث فروكش كردن رشد آن ها مي شود.
برداشت رحم(هيستروكتومي) كه تنها راه اطمينان بخش براي درمان فيبروم رحمي است.